Afstudeeronderzoek Omgevingswet

20-05-2021

Op dit moment zit ik in de laatste fase van de opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na bijna vier jaar studeren, komt het behalen van mijn diploma nu dus wel erg dichtbij. Hiervoor moet ik alleen nog met succes een afstudeeronderzoek uitvoeren en verdedigen. Het afstudeeronderzoek mag ik uitvoeren bij ALEX advocaten en loopt van februari 2021 tot en met juni 2021.

Onderwerp afstudeeronderzoek

Mijn afstudeeronderzoek richt zich op Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking zou treden. Aangezien dit een grote verandering is binnen het omgevingsrecht, is het niet mogelijk om het over de gehele Omgevingswet te hebben. Het onderzoeksverslag wordt daarom beperkt tot de Aanvullingswet grondeigendom, toegespitst op de onderdelen kavelruil, kostenverhaal en voorkeursrecht. Uiteindelijk zal het onderzoeksverslag antwoord geven op de vraag welke regels er gaan veranderen en welke gevolgen dit heeft voor (de cliënten van) ALEX advocaten.

Blogs

Gedurende mijn afstudeerperiode schrijf ik een aantal blogs. In deze blog zal ik u wat algemene informatie geven over de opbouw en totstandkoming van de Omgevingswet. In de volgende blog zal ik verder inzoomen op de Aanvullingswet grondeigendom. Vervolgens worden de onderdelen kavelruil, kostenverhaal en voorkeursrecht uitgebreider behandeld in aparte blogs.

Wetsvoorstel Omgevingswet

Al in 2011 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over een herziening van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is namelijk verdeeld over tientallen wetten, waardoor het onoverzichtelijk is. De Omgevingswet zou deze wetten bundelen en moderniseren. Het wetsvoorstel is in 2015 goedgekeurd door de Tweede Kamer en in 2015 door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al enkele malen uitgesteld. Van 1 januari 2017, naar 1 januari 2019, naar 1 januari 2021, naar 1 januari 2022. Op het moment van schrijven is het nog onzeker of de inwerkingtreding nogmaals uitgesteld zal worden. In mei 2021 zal hier nog een overleg over plaatsvinden.

Doel Omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is een balans bereiken tussen:

  1. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit, en
  2. Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Bovenstaande doelstelling is samengevat in het motto Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Verbeterdoelen Omgevingswet

De Omgevingswet kent vier verbeterdoelen:

  • Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  • Realiseren van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
  • Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte;
  • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming.

Stelsel Omgevingswet

Het omgevingsrecht moet er als volgt uit gaan zien: één hoofdspoor dat bestaat uit de Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur en de Omgevingsregeling. Daarnaast is er het Invoeringsspoor bestaande uit de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling. Dit spoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Tot slot zijn er vier Aanvullingssporen: natuur, bodem, geluid en grondeigendom. Ieder Aanvullingsspoor bestaat uit een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit en een Aanvullingsregeling.

Tot slot

Met deze blog heb ik u wat algemene informatie verstrekt over de Omgevingswet. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Emma Duffhues

« Terug