All-in loon

09-04-2019

Regelmatig stellen werkgevers de vraag of het bij een nulurencontract of oproepcontract mogelijk is om een “all-in loon” af te spreken. Eén loonbedrag, waarin alle looncomponenten zijn inbegrepen. Het antwoord: ja, mits…

All-in loon

Een all-in loon houdt in dat het bruto loon plus de vakantietoeslag plus de vakantiedagen ineens maandelijks worden uitbetaald. De werknemer ontvangt dus geen éénmalige vakantietoeslag in de maand juni en geen loon over opgenomen vakantiedagen. Dit wordt in feite vooraf (maandelijks) betaald. Werkgevers vinden het vaak – met name bij oproepkrachten – makkelijker om de looncomponenten in één keer te betalen. En werknemers, met name oproepkrachten en vakantiekrachten, vinden het vaak fijn om het volledige loon ineens te krijgen.

Antwoord: Ja,

Voor vakantietoeslag geldt op grond van de Wet Minimumloon dat uitbetaling maandelijks kan plaatsvinden als dat schriftelijk is overeengekomen.

De maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen is in principe in strijd met de wet. In de wet is namelijk bepaald dat vakantiedagen niet tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst mogen worden afgekocht. Toch staan rechters een all-in loon in het algemeen toe.

mits…

…aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, namelijk

  • het moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd;
  • het moet gaan om een klein dienstverband (vandaar dat het met name bij oproepcontracten wordt toegepast);
  • de werknemer bouwt op gebruikelijke wijze vakantiedagen op en wordt daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld om vakantie op te nemen;
  • op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantietoeslag en (3) de betaling voor de vakantiedagen.

Uw belang hierbij

Kort gezegd, een all-in loon is toegestaan, maar het moet wel duidelijk en schriftelijk worden vastgelegd. Als dat niet is gebeurd, dan kan de werkgever – meestal bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst – worden geconfronteerd met een claim voor betaling van vakantietoeslag en vakantiedagen, vermeerderd met wettelijke rente en de wettelijke verhoging. Dit kan ertoe leiden dat u dubbel betaald: (1) tijdens het dienstverband een hoger uurloon, omdat u ervan uitgaat dat daarmee ook de vakantietoeslag en vakantiedagen worden betaald en (2) na het dienstverband een loonvordering, omdat het all-in loon niet duidelijk en/of schriftelijk is afgesproken.

Past u al een all-in loon toe, maar voldoet u niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden? Dan is het raadzaam om de afspraken zo spoedig mogelijk schriftelijk vast te leggen en uw administratie op orde te brengen.

Linda Jacobs

« Terug