Ans

17-12-2019

In de laatste maand van dit jaar, waarin we druk zijn met het afwikkelen van lopende zaken, nemen we afscheid van Ans, jarenlang onze steun en toeverlaat. Ans gaat ALEX advocaten verlaten en haar carrière elders voortzetten.

1989

Ans kwam in 1989 als secretaresse in dienst bij de toenmalige maatschap Bockmeulen & Boeijink, destijds gevestigd aan het Europaplein in Wijchen. Ik leerde haar in 1994 kennen toen ik mij, nadat ik mijn stagetijd had vervuld in Gennep, bij Harry Bockmeulen en Jan Willem Boeijink als derde maat aansloot. In de loop der jaren zijn daarna nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan met Willy Brink en later met Caren Schipperus. Sinds 1 januari 2018 werkt Ans voor ALEX advocaten. Een dag per week werkt ze op detacheringsbasis bij onze voormalige collega Maurice Gerrits (Gerrits advocatuur) .

Ans heeft gedurende die ruim dertig jaren veel in de advocatuur zien veranderen. Veel van die veranderingen hadden ook direct invloed op de wijze waarop zij haar werkzaamheden als secretaresse vervulde.

Carbonpapier

In 1989 waren er nog geen personal computers. Dat betekende dat al het administratieve werk door de secretaresse werd verricht. De advocaat gebruikte een analoog dicteerapparaat waarmee hij zijn brieven, stukken en instructies insprak. De secretaresse werkte die stukken vervolgens op een typemachine uit. Dat ging in tweevoud, met carbonpapier en een doorslagvel. Een enkele fout kon met Tipp-Ex worden hersteld maar bij meerdere fouten moest het stuk opnieuw en van vooraf aan worden getypt. Dat Ans nog uit de tijd van de ouderwetse typemachine stamt hebben wij dagelijks kunnen ondervinden door de wijze waarop zij met twee vingers de toetsen van haar inmiddels draadloze toetsenbord snel, maar vooral met flinke kracht aanslaat.

Kermit

De vaste telefoonlijn vormde de levensader voor het kantoor. Als je onderweg was naar bijvoorbeeld de rechtbank was je echter onbereikbaar. Je had wel een semafoon (pager) waarmee je kon worden opgepiept maar dan moest je wel een telefoon zien te vinden zodat je zelf contact met het kantoor kon opnemen. In 1992 kwam de Kermit op de markt, de voorloper van de mobiele telefoon. Je kon er alleen mee bellen bij een Greenpointstation, maar je kon niet gebeld worden. In de loop van de negentiger jaren werd de mobiele telefoon (en later smartphone) pas gemeengoed. In de beginperiode was de secretaresse vooral degene die veel rechtstreeks contact met de cliënt onderhield. Meestal ook het eerste contact met een potentiele nieuwe cliënt. De wijze waarop de cliënt te woord werd gestaan was vaak doorslaggevend of een opdracht al dan niet tot stand kwam. Ans heeft dat al die jaren prima gedaan

Van secretaresse naar officemanager

De traditionele functie van secretaresse is in de loop der tijd sterk geëvolueerd. Dit heeft er mee te maken dat de advocaten van de laatste generatie zonder uitzondering zeer bedreven zijn in tekstverwerking. Zij typen razendsnel. Het inspreken en uitwerken van teksten door de secretaresse gebeurt op ons kantoor niet meer. Ans vindt dat jammer omdat ze daardoor geen feeling meer heeft met de inhoud van de zaken die we behandelen. Daarnaast beschikken de cliënten meestal over het rechtstreekse mobiele nummer van de advocaat die hun zaak behandelt. De contacten gaan rechtstreeks, de vaste telefoonverbinding wordt amper nog benut. Dat betekent voor Ans dat zij zich in toenemende mate is gaan toeleggen op andere, meer administratieve taken.

Werknemer van het jaar (sinds dertig jaar)

Ans heeft zich in de afgelopen dertig jaren steeds een loyale en toegewijde werknemer getoond. Bescheiden en trouw, dat zijn de twee woorden die mij direct te binnenschieten bij Ans. Niet zichzelf geheel wegcijferend, maar wel iemand die altijd zonder morren en nauwgezet haar werkzaamheden verrichtte. Als we een award zouden hebben gehad van ‘Werknemer van het Jaar’ dan had Ans die award de afgelopen dertig jaren ieder jaar gewonnen, waarbij ik de anderen overigens niet tekort wil doen.

Ans is niet voor de advocatuur verloren. Ze blijft voor drie dagen per week werkzaam voor Maurice Gerrits in de familierechtpraktijk. Daar kan ze ouderwets en weer op haar typerende wijze dictaten uitwerken en is het contact met de cliënt weer één van haar dagelijkse activiteiten.

We danken Ans voor alles wat ze voor ons heeft betekend en wensen haar voor de toekomst het allerbeste toe.

Frank Janzing

« Terug