Arbeidsrecht: belangrijke wijzigingen op komst

10-11-2017

RUTTE III: GOED NIEUWS VOOR MKB-WERKGEVERS

Het heeft een tijdje geduurd, maar sinds kort staat een nieuwe ploeg bewindslieden aan het roer van Nederland BV. Voor het arbeidsrecht heeft de nieuwe regering een aantal belangrijke wijzigingen in petto. Zo zal het ontslagrecht worden versoepeld en zullen lasten van kleine werkgevers worden verlicht.

Voor de MKB-werkgever zet ik de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rij.

Ontslag

Het strakke keurslijf van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zal worden verlaten. De WWZ kent op dit moment acht ontslaggronden. Indien de werkgever van de werknemer af wil moet hij één van deze ontslaggronden kiezen en die ook zeer goed onderbouwen. Vaak blijkt die onderbouwing echter onvoldoende voor ontslag. Het kabinet wil het ontslagrecht wijzigen in die zin dat in de toekomst een combinatie van ontslaggronden (weer) mogelijk zal zijn. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld van een disfunctionerende werknemer af, als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter krijgt weer meer mogelijkheden om zelf een afweging te maken of het ontslag gerechtvaardigd is.

Aanpassing transitievergoeding

Werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest, hebben op dit moment recht op een transitievergoeding. Het kabinet vindt dat werknemers die korter in dienst zijn ook recht moeten hebben op deze vergoeding, waarvan de berekening zal worden gewijzigd. Momenteel bedraagt de transitievergoeding voor de eerste tien jaar van het dienstverband een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor de dienstjaren daarna heeft de werknemer recht op een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Volgens de plannen van het kabinet zal de lengte van het dienstverband geen invloed meer hebben op de berekening: voor ieder gewerkt jaar zal de vergoeding een derde maandsalaris gaan bedragen. Daarbij wordt de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen verruimd. Verder zullen MKB-ers profiteren van een maatregel die inhoudt dat ze worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die ze moeten betalen bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte. Ook de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers wordt ruimer.

Opvolgende tijdelijke contracten

Indien binnen een periode van twee jaar meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten ontstaat nu automatisch een contract voor onbepaalde tijd. De periode van twee jaar zal worden verlengd tot drie jaar. Ook komen er meer mogelijkheden voor de werkgever om tijdelijk personeel in te zetten.

Loon tijdens ziekte

Op dit moment moet een werkgever gedurende twee jaar het loon van een zieke werknemer betalen. Dit wordt verkort tot één jaar. Om de gemeenschappelijke kosten voor het tweede ziektejaar te dekken zal er een premie worden geheven.

Proeftijd

Het zal mogelijk worden om bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in plaats van twee maanden, een proeftijd van vijf maanden overeen te komen.

Er zijn nog meer voorgenomen maatregelen die voor de MKB-ondernemer van belang zijn, maar het gaat te ver om die in deze blog uitputtend te behandelen. Voor eventuele vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Frank Janzing

« Terug