Betaald ouderschapsverlof

23-09-2022

Na zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan wel kort verzuimverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof (voor meer info, klik hier), kan een werknemer ouderschapsverlof opnemen.

Om het opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren en de gelijkheid tussen partners te vergroten, is met ingang van 2 augustus 2022 het betaald ouderschapsverlof ingevoerd.

Binnen het 1e levensjaar, 9 weken

Een werknemer die ouderschapsverlof opneemt binnen het eerste levensjaar van het kind, heeft recht op een uitkering van UWV. Het ouderschapsverlof moet dus zijn opgenomen vóórdat het kind 1 jaar wordt.

Het betaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor ten hoogste 9 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Kortom, maximaal 9 volle werkweken. Het is wel mogelijk om de ouderschapsverlofuren verspreid op te nemen.

70% van het (maximum)dagloon

Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon, met een geldend maximumdagloon vanuit het UWV.

De uitkering kan dus lager uitvallen als de werknemer meer verdient dan het maximum dagloon. Deze uitkering wordt door de werkgever aangevraagd bij UWV.

De aanvraag vindt plaats nádat het verlof is genoten. Dit is anders dan bij andere uitkeringen. De werknemer neemt dus het verlof op, waarna de werkgever per werkweek de uitkering kan aanvragen in verschillende betaalverzoeken.

De werkgever kan de uitkering rechtstreeks aan de werknemer laten uitbetalen. Als de werkgever de verlofuren niet heeft uitbetaald, dan ligt deze optie voor de hand. Als de werkgever tijdens het genoten verlof het loon voor ten minste 70% heeft doorbetaald, dan is het zinvol om de uitkering aan de werkgever zelf te laten uitbetalen.

Onbetaald ouderschapsverlof

In totaal kan de werknemer ouderschapsverlof opnemen voor maximaal 26 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Alle weken buiten de 9 weken en/of de uren die worden opgenomen ná het eerste levensjaar van het kind, zijn onbetaald.

Over de periode van onbetaald ouderschapsverlof bouwt een werknemer geen vakantiedagen op. Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat het kindje 8 jaar is.

Zorg ervoor dat binnen uw organisatie het opnemen van betaald ouderschapsverlof goed geregeld is. Heeft u hierover vragen of hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs.

« Terug