Bloemenkweker veroordeeld na bedrijfsongeval

21-11-2017

De Rechtbank Gelderland heeft op 17 november jl. een bloemenkweker uit Zaltbommel veroordeeld wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

De casus

In januari 2016 vond in een van de kassen van de kweker een bedrijfsongeval plaats. Een Poolse werknemer vond bij het opruimen een doos met – wat later bleek – een zeer giftig gewasbeschermingsmiddel. De kweker dacht dat het ging om een biologisch bestrijdingsmiddel en gaf aan zijn medewerker de opdracht het spul in een kas uit te strooien. Even later werd de werknemer onwel. Na door de brandweer te zijn ontsmet, is hij een aantal dagen op de intensive care van het ziekenhuis opgenomen. Door het voorval raakte de werknemer een maand arbeidsongeschikt.

Vanwege de ernst van de zaak is de overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet in dit geval niet afgedaan met een bestuurlijke boete (door de Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie). In plaats daarvan heeft de kweker zich voor de (straf)rechter moeten verantwoorden. Voor een ondernemer die nimmer met justitie in aanraking is gekomen, is dat een ingrijpende gebeurtenis.

Oordeel rechtbank

De strafrechter oordeelde dat de kweker de wet had overtreden door zijn medewerker de zeer giftige korrels uit te laten strooien zonder dat de werknemer van tevoren was ingelicht over (de aard van) het middel en zonder dat de nodige maatregelen ter bescherming van de werknemer waren getroffen. Bovendien ontbraken toezicht en begeleiding.

Geldboete

Omdat de rechtbank ervan uit is gegaan dat de kweker niet opzettelijk heeft gehandeld, heeft zij de sanctie beperkt tot een geldboete van (in totaal) € 8.500,= waarvan € 3.500,= voorwaardelijk.

De rol van de advocaat in het sanctierecht

Het is in alle gevallen aan te bevelen om in dit soort zaken in een zo’n vroeg mogelijk stadium een advocaat in te schakelen. Deze kan in sommige gevallen een gang naar de rechter voorkomen door bijvoorbeeld een schikking met het openbaar ministerie te bewerkstelligen. Als dat niet lukt is de advocaat de raadgever en belangenbehartiger die de betrokken werkgever in de verdere procedure terzijde staat. Het spreekt voor zich dat die advocaat gedegen kennis moet hebben van en ervaring moet hebben met, het strafrecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. De snijvlakken tussen die rechtsgebieden noemen wij het sanctierecht. Daarin zijn we gespecialiseerd.

« Terug