Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Nieuwe wetgeving turboliquidaties

  Op 15 november 2023 is nieuwe wetgeving in werking getreden die misbruik van turboliquidaties tegen moet gaan. Het gaat om de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie[BL1] . Wanneer er op het moment van liquidatie (vrijwel) geen baten meer zijn, kan de rechtspersoon worden geliquideerd. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding gevolgd door een…

 • Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen?

  Van wie is het ongeboren veulen als een drachtige merrie wordt verkocht? Van de koper, zo oordeelde de Rechtbank in Zwolle op 30 augustus 2023. Kort samengevat ging de zaak over een verkoper die zijn drachtige merrie verkocht aan een koper. Enkele maanden na de verkoop beviel de merrie van een veulen. De verkoper stelde…

 • CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  CHEMOURS: lessen voor het bedrijfsleven

  Chemours handelt onrechtmatig! Dat is de voorlopige stand van zaken in een procedure die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen internationale concern Chemours. Op 27 september 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis geoordeeld dat de uitstoot van PFOA naar de lucht in de periode 1984 tot 1998 door Chemours…

 • Gegeven of geleend?

  Gegeven of geleend?

  Onlangs werd ik benaderd door een eigenaresse van een paard. Zij had haar paard te leen meegegeven aan een amazone, maar deze weigerde het paard terug te geven. De eigenaresse vroeg mij hoe zij haar paard terug kon krijgen. Het antwoord op deze vraag is niet ingewikkeld. Of de eigenaresse haar gelijk krijgt, staat of…

 • Opzeggen duurovereenkomst

  Opzeggen duurovereenkomst

  In deze blog zal ik uitleggen of zogenaamde duurovereenkomsten opgezegd kunnen worden. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn: de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst en de distributieovereenkomst. Deze overeenkomsten hebben met elkaar gemeen dat partijen bij de overeenkomsten zich over en weer verbinden tot het verrichten van bepaalde prestaties. Deze prestaties zijn voortdurend, terugkerend en/of opeenvolgend. Het moet dus…

 • Aansprakelijkheid van bestuurders: onbehoorlijke taakvervulling

  Aansprakelijkheid van bestuurders: onbehoorlijke taakvervulling

  Eerder schreef ik al een blog over de aansprakelijkheid van bestuurders. Deze blog ging over de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover derden, maar er is ook nog een andere aansprakelijkheidsgrond. Dat is de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de rechtspersoon zelf. Het gaat dan om “onbehoorlijke taakvervulling”. Onbehoorlijke taakvervulling Een bestuurder is tegenover de rechtspersoon verplicht tot…

 • Pandrechten als zekerheid maximaal benutten

  Pandrechten als zekerheid maximaal benutten

  Een pandrecht is een veel gebruikt zekerheidsrecht. Met een pandrecht geeft een debiteur aan zijn schuldeiser verhaalsrecht op bijvoorbeeld voorraad van de debiteur of vorderingen die de debiteur heeft op derden. Behalve registergoederen, kunnen alle goederen in beginsel in pand gegeven worden. In deze blog wil ik mij beperken tot pandrechten op vorderingen. Daarmee bedoel…

 • Vastleggen eigendom kabel- en leidingtracé met weg voor 30 jaar

  Vastleggen eigendom kabel- en leidingtracé met weg voor 30 jaar

  ALEX advocaten kreeg de vraag om een overeenkomst te maken voor de vestiging van een tijdelijk ‘gebruiksrecht’ voor de duur van 30 jaar, van een 6 meter brede strook grond voor een grotendeels bovengronds gelegen kabel- en leidingentracé inclusief naastgelegen weg. ‘Gebruiksrechten’ zijn er in alle soorten en maten: je kunt denken aan een opstalrecht,…

 • Bestuurder: een one-man-show?

  Bestuurder: een one-man-show?

  De besloten vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar bestuur en bestuurders. Maar hoe ver reikt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder eigenlijk? Het antwoord luidt: ver! Als meerdere partijen betrokken zijn of belang hebben bij de exploitatie van een onderneming, wordt het vaak niet wenselijk geacht dat één man of vrouw de bevoegdheid heeft om de onderneming…

 • Gevolgen Didam-uitspraak: overeenkomst tot stand gekomen?

  Gevolgen Didam-uitspraak: overeenkomst tot stand gekomen?

  Eerder schreef mijn collega Caren Schipperus al over de ‘Didam’-uitspraak van de Hoge Raad. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad bevestigd dat de overheid voor alle grondverkopen het gelijkheidsbeginsel moet toepassen wanneer er meer gegadigden zijn te verwachten. Concreet betekent dit dat de overheid – wanneer er meer gegadigden zijn te verwachten – niet…

 • Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Pensioenpremies: bestuurders hoofdelijk aansprakelijk

  Veel werkgevers zijn belast met de verantwoordelijkheid voor afdracht van pensioenpremies voor hun personeel. Vooral wanneer de onderneming op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf) onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. De werknemer moet zijn werknemers dan aanmelden bij een pensioenfonds en hen een pensioenregeling van het pensioenfonds aanbieden.…

 • De risico’s van beslag

  De risico’s van beslag

  Het leggen van beslag is een veelgebruikt middel in een juridische strijd, maar niet zonder risico’s! Als de vorderingen van degene die beslag legt namelijk worden afgewezen door de rechter, dan is diegene aansprakelijk voor de schade die zijn wederpartij heeft geleden door het beslag. Veel partijen die een vordering hebben, willen de juridische strijd…