Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

 • Nieuws ‘greenwashing’

  Nieuws ‘greenwashing’

  Omdat meer dan de helft van onderzochte duurzaamheidsclaims misleidend of ongefundeerd bleek, heeft de Europese Commissie twee richtlijnvoorstellen gedaan die greenwashing moeten voorkomen, te weten het Voorstel Versterking van de positie van de consument voor de groene transitie en het Voorstel Groene Claims. Het eerste voorstel heeft een definitief akkoord van het Europees Parlement en…

 • Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Nieuwe regels tegen ‘greenwashing’

  Duurzaamheidsreclame helpt de consument een bewuste keuze te maken om iets wel of niet aan te kopen. Hiermee wordt duurzamere consumptie bevorderd. Onjuiste of niet onderbouwde duurzaamheidscommunicatie kan de consument doen geloven dat een product of dienst duurzamer is dan deze daadwerkelijk is. De consument wordt hiermee misleid: greenwashing. In deze blog wordt context gegeven…

 • Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

  Intellectueel Eigendomsrecht en Duurzaamheid

  Maatregelen die getroffen worden indien sprake is van een inbreuk op IE rechten, zijn zelden duurzaam. Zo kan worden gevorderd dat de inbreukmakende waren uit de markt worden gehaald en worden vernietigd. Dit heeft een grote impact op het milieu. In deze blog ga ik in op de vraag of er geen duurzamere alternatieven te…

 • Clean Vehicle Directive

  Clean Vehicle Directive

  Mobiliteit droeg in 2021 nog voor 22% bij aan de totale emissie van broeikasgassen in de EU. Door de vervoersbewegingen te verminderen en gebruik te maken van schonere transportmiddelen, kunnen emissies worden teruggedrongen. In augustus 2021 is de Clean Vehicles Directive (CVD), ook wel Europese Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, in werking getreden.…

 • Aanbestedende dienst

  Aanbestedende dienst

  In deze blog geef ik algemene informatie over de vraag wanneer sprake is van een aanbestedende dienst waarvoor de aanbestedingsregels gelden. Wanneer is er sprake van een aanbestedende dienst? Aanbestedende diensten zijn de instellingen die behoren tot de nationale, regionale en lokale overheidsinstanties. Daarnaast zijn ook publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties of publiekrechtelijke instellingen…

 • Robotkunst, AI en auteursrecht (2/2)

  Robotkunst, AI en auteursrecht (2/2)

  In blog 1 heb ik de vraag beantwoord wanneer een individueel ‘robotkunstwerk’ inbreuk maakt op auteursrechten van anderen. In deze blog ga ik in op de auteursrechten op het door de robot gemaakt werk en de bewijsproblemen die mogelijke inbreukmakende handelingen met zich meebrengen. Is robotkunst auteursrechtelijk beschermd? Komt het onbewerkte resultaat van een tekst-…

 • Robotkunst, AI en auteursrecht (1/2)

  Robotkunst, AI en auteursrecht (1/2)

  Kunstmatige intelligentie (AI) kan kunst creëren en teksten vervaardigen. Tools die afbeeldingen kunnen creëren zijn bijvoorbeeld DALLE-2 en Stable Diffusion. Ze beschikken over een voorraad afbeeldingen, afkomstig van het internet, die als model worden gebruikt. Het programma maakt op basis van de beschikbare afbeeldingen en de door de gebruiker ingevoerde omschrijving een nieuwe afbeelding. Chat…

 • Duurzaamheid aanprijzen, duurzaamheid bewijzen

  Duurzaamheid aanprijzen, duurzaamheid bewijzen

  Duurzaamheid is een begrip dat niet meer is weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Bedrijven zijn steeds meer bezig met het verduurzamen van hun producten en diensten en willen dit ook graag laten zien aan de consument. Het is van belang dat de consument kan vertrouwen op wat er in reclame wordt gezegd over…

 • Het i-DEPOT

  Het i-DEPOT

  Een idee an sich is niet te beschermen. De uitwerking hiervan kan echter wel worden beschermd, bijvoorbeeld via het auteursrecht of het modelrecht. Kun je dan helemaal niet voorkomen dat iemand met jouw idee aan de haal gaat? Dat kan wel, je moet dan wel kunnen bewijzen dat het idee van jou afkomstig is. Met…

 • Vergelijkende reclame: wat is toegestaan?

  Vergelijkende reclame: wat is toegestaan?

  Het noemen van je concurrent of zijn product/dienst in een reclame- of marketinguiting, mag dat? Er wordt een connectie gelegd tussen jouw bedrijf of product/dienst, en een ander bedrijf of zijn product/dienst, met als doel de consument te bewegen voor jouw product/dienst te kiezen. In deze blog bespreek ik deze ‘vergelijkende reclame’. Wat mag wel…

 • Handelsnaamrecht in een notendop

  Handelsnaamrecht in een notendop

  Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Op het moment dat je een onderneming start, kies je een handelsnaam. Deze naam mag beschrijvend zijn, maar niet verwarrend of misleidend en mag bovendien niet in strijd zijn met bestaande handelsnamen of merken. De handelsnaam moet onderscheiden worden van de merknaam. Zo onderscheidt een…

 • Foto’s op Social Media: Portretrecht & Privacy

  Foto’s op Social Media: Portretrecht & Privacy

  Het is erg eenvoudig om met een camera of telefoon een (zelf)portret te maken. Foto’s en video’s worden veelvuldig en razendsnel verspreid via social media. In beginsel ben je auteursrechthebbende van foto’s die je zelf hebt gemaakt (zie mijn eerdere blog voor uitzonderingen hierop). Het staat je dus in principe vrij deze foto’s op social…