Kostbare, minderjarige muzieknoten!

02-11-2017

Onlangs heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete van maar liefst € 233.000,= aan (het productiebureau van) Andre Rieu opgelegd omdat hij na 23.00 uur een twaalftal Roemeense minderjarige panfluiters had laten optreden. Met dit optreden is volgens de Inspectie de Arbeidstijdenwet overtreden.

Los van der vraag of het grote publiek vindt dat hier sprake zou zijn van verboden kinderarbeid, is de hoogte van de boete voor veel mensen onbegrijpelijk.  Zeker als je een vergelijking maakt van de boeten die door de strafrechter worden opgelegd. Dit heeft alles te maken met het feit  dat de naleving van de Arbeidstijdenwet uit het strafrecht is gehaald. Sedert 2004 is in de Arbeidstijdenwet bepaald  dat overtredingen worden bestraft met bestuurlijke boeten. De hoogte van die boeten is weer geregeld in aparte regelgeving.

Ook in het Wetboek van strafrecht en de Wet op de economische delicten zijn hoge boete categorieën opgenomen maar het komt maar zeer zelden voor dat de strafrechter bij strafoplegging de plafonds van die categorieen opzoekt. De officier van justitie en zeker de strafrechter houdt, veel meer dan de bestuursrechter, rekening met de bijzondere omstandigheden van het geval en in het bijzonder wordt rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid. In het bestuursrecht is dat niet het geval; daar wordt gewerkt met tarieflijstjes waar slechts in zeldzame gevallen van wordt afgeweken.

Een ander aspect dat kenmerkend is voor het bestuursrecht is dat de Inspecties zowel controleren als opsporen. Dat betekent dat wanneer er sprake is van het uitvoeren van een controlebevoegdheid er medewerking moet worden verleend. Zodra er sprake is van opsporing is dat niet (meer) het geval. Er is dan (meestal) sprake van een zogenaamde “criminal charge” en komt degene die wie de opsporing zich richt allerlei rechten toe , in het bijzonder het zwijgrecht. Voor de inspecties is dat vaak lastig. Zij proberen zo lang mogelijk de controlepet op te houden. Vaak ten onrechte.

Volgens berichtgeving in de media zou de boete voor André Rieu in de bezwaarfase zijn gehalveerd. Over de andere helft van de boete gaat de bestuursrechter beslissen. Wij wachten de uitspraak met interesse af. Al met al een muzikaal optreden met een kostbare ondertoon!

Alex advocaten richt zich, naast andere rechtsgebieden, op de overlapping van het strafrecht met het bestuursrecht. Wij noemen dat het sanctierecht.

Frank Janzing

« Terug