Bouwlawaai

16-04-2021

Heeft u geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden en wilt u weten welke regels daarvoor gelden? Die regels komen in dit blog aan bod.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012[1] zijn de regels opgenomen die op het bouwlawaai bij bedrijfsmatige[2] bouw- of sloopwerkzaamheden van toepassing zijn. Bedrijven dienen zich aan deze regels te houden. Heeft u klachten over bouwlawaai van een project bij u in de buurt? Meldt deze dan met een verzoek om handhaving bij de gemeente.

Werktijden

De gemeente toetst aan artikel 8.3 van het Bouwbesluit. Hierin is bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden op maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur uitgevoerd mogen worden. Het is in beginsel dus niet toegestaan deze werkzaamheden in de avonduren of op zondag uit te voeren.

Bouwlawaai

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de dagwaarde in verhouding tot de maximale blootstellingsduur. De dagwaarde geeft het geluidsniveau aan dat de bouw- of sloopwerkzaamheden tussen 7.00 uur en 19.00 uur mogen veroorzaken. De dagwaarde wordt gemeten aan de gevel van een geluidsgevoelig object (bijvoorbeeld de naastgelegen woning). De maximale blootstellingsduur geeft aan hoe veel dagen een bepaalde dagwaarde is toegestaan. Afhankelijk van de hoogte van de dagwaarde is bepaald hoe lang de maximale blootstellingsduur is. Des te hoger de dagwaarde, des te korter de maximale blootstellingsduur. Anders gezegd: des te hoger het bouwlawaai, des te korter het lawaai mag duren.

De waardes zijn terug te vinden in de volgende tabel (tabel 8.3 Bouwbesluit 2012):

Dagwaarde ≤ 60 dB > 65 dB > 70 dB > 75 dB > 80 dB
Maximale blootstellingsduur onbeperkt 30 dagen 15 dagen 5 dagen 0 dagen

Afwijkende regels

Het bevoegd gezag van de gemeente mag in beleidsregels afwijken van de bovengenoemde regels. Ook kan men onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen om bijvoorbeeld op zondag of met een hogere dagwaarde te mogen bouwen. Dit zou het geval kunnen zijn als het omgevingslawaai hoger is dan de dagwaarde, door bijvoorbeeld er is al sprake van een hoog geluidsniveau van het wegverkeer.

Indien de gemeente ontheffing verleent, moet bij het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden wel altijd gebruik worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

Drie voorbeelden:

De gemeente Wijchen heeft de Kadernota geluidbeleid opgesteld.[3] Hierin heeft de gemeente Wijchen geen nadere beleidsregels opgenomen die afwijken van het Bouwbesluit 2012. Binnen de gemeente Wijchen gelden dus de regels uit het Bouwbesluit 2012.

De gemeente Amsterdam heeft een Richtlijn Bouwlawaai 2016 vastgesteld.[4] Als de verwachting is dat geluidsniveaus met bijhorende blootstellingsdagen uit tabel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 zullen worden overschreden, moet ontheffing worden aangevraagd. De voorwaarden voor ontheffing staan in de richtlijn omschreven.

De gemeente Nijmegen heeft Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden 2018 vastgesteld.[5] Hierin heeft de gemeente grenswaarden voor de avond- en nachtperiode opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente enkele artikelen opgenomen over het verzoek tot ontheffing.

Hoe meet je bouwlawaai?

Geluid wordt gemeten met een decibelmeter. Deze zijn in diverse soorten en maten (meer- en minder nauwkeurig) te koop (er zijn ook apps, maar het bereik daarvan is beperkt). Heeft u last van herrie door langdurige bouwwerkzaamheden? Dan is de aanschaf van zo’n meter de moeite waard. In een logboek kunt u de waarden registreren van de eigen metingen. Daarmee kunt u een verzoek om handhaving kracht bij zetten.

In reactie op een klacht over bouwlawaai, zal de gemeente met officiële meetinstrumenten onderzoek doen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, kunnen maatregelen volgen.

Tot slot

Wilt u hier meer over weten?

Bel dan met mij of met één van mijn collega’s (Caren Schipperus of Robin Link). We helpen u graag.

Jeske Lamers, 3e jaars HAN stagiaire

[1] wetten.nl – Regeling – Bouwbesluit 2012 – BWBR0030461 (overheid.nl)

[2] De voorschriften zijn niet van toepassing op de doe-het-zelver.

[3] Kadernota geluidbeleid (overheid.nl)

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-7399.html

[5] https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Nijmegen/CVDR609133.html

« Terug