Gebruiksvergoeding: Hoe zit dat ook al weer?

02-12-2014

Gezamenlijk eigendom

Bij een echtscheiding, relatiebreuk of opengevallen erfenis kan discussie ontstaan over het gebruik van een gemeenschappelijke woning door één van de ex-echtgenoten, partners of erfgenamen. De discussie zal dan met name gaan over wie van de eigenaren in de woning blijft wonen, binnen welke termijn de woning al dan niet kan worden verkocht en het betalen van de vaste maandelijkse lasten. Een minder voor de hand liggend onderwerp voor discussie, is de vraag of door de gebruiker van de woning een vergoeding aan de mede eigenaar / eigenaren moet worden voldaan. De zogenaamde gebruiksvergoeding.

Gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding is een compensatie voor de inbreuk op het eigendomsrecht van de mede-eigenaar die de woning niet kan gebruiken. Partijen kunnen zelf afspraken maken over de hoogte van die vergoeding. Komen ze er niet uit, dan kan de rechter gevraagd worden een gebruiksvergoeding vast te stellen. Van belang is daarbij dat de gebruiksvergoeding verschuldigd kan zijn naast de kosten die gebruiker van de woning vaak al op zich neemt van alle vaste lasten (hypotheek, gas, licht etc.).

Vaststelling hoogte en overige bepalingen

De hoogte van de gebruiksvergoeding is in beginsel afhankelijk van alle relevante omstandigheden van partijen. Hierbij spelen de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol. In de rechtspraak zijn echter wel bepaalde normen ontwikkeld. Aanvankelijk bedroeg de gebruiksvergoeding 4% van de helft van de overwaarde van de woning per jaar. Als gevolg van de recessie bedraagt de gebruiksvergoeding, anno 2014, 2,5% of 2% van de helft van de overwaarde op jaarbasis.

Indien een gebruiksvergoeding niet maandelijks door de gebruiker van de woning kan worden betaald, kan de rechter bepalen dat de vergoeding pas bij de verkoop en levering van de woning hoeft te worden voldaan door de gebruiker uit zijn / haar gedeelte van de overwaarde.

Alle omstandigheden

Omdat de rechter alle omstandigheden meeweegt bij het vaststellen van een gebruiksvergoeding, is er de nodige ruimte voor discussie. Het is dan ook van groot belang, dat u alle argumenten die u mee wilt laten wegen, goed over het voetlicht brengt.

Maurice Gerrits (Gerrits Advocatuur)

« Terug
×