Controles op bedrijventerrein Bijsterhuizen

17-05-2018

Integrale controle

Gemeente Wijchen zal volgens het bericht op haar website (OUD) in de komende tijd op bedrijventerrein Bijsterhuizen controles gaan uitvoeren. Het gaat om integrale controles: dat betekent dat op meerdere onderdelen gecontroleerd wordt. Het gaat bijvoorbeeld om de controle op de naleving van milieuvoorschriften of de regels van het bestemmingsplan. Ondernemingen zijn op grond van de wet en op grond van vergunningvoorschriften verplicht om aan deze controles mee te werken.

Wat aardig, zo’n aankondiging

Tot zover niets bijzonders zou je denken; de gemeente doet als toezichthouder wat ze moet doen en het is alleen maar aardig van de gemeente om de controles vooraf aan te kondigen zodat de ondernemers die het aangaan op tijd hun zaakjes op orde kunnen krijgen.

Maar wie of wat is een BOA?

Het venijn zit echter in de staart van het bericht. Tijdens de controles zal een toezichthouder (BOA) aanwezig zijn. Een BOA is niet alleen toezichthouder. Hij of zij is vooral (buitengewoon) opsporingsambtenaar die strafbare feiten opspoort. Deze BOA komt niet voor niets mee: als er uit de controle feiten en omstandigheden naar voren komen die duiden op overtreding van een wettelijk voorschrift zal de BOA stoppen met controleren en overgaan tot opsporing. Er is dan sprake van een verdenking van een strafbaar feit en de onderneming (en eventueel de ondernemer als feitelijk leidinggever) zal als verdachte worden aangemerkt. De opsporingsambtenaar zal dan aan de vertegenwoordiger van de onderneming meedelen dat hij of zij niet verplicht is om antwoord te geven op verdere vragen (zwijgrecht).

Pettenwissel

Het komt er op neer dat de BOA op enig moment de controlepet verwisselt met de opsporingspet. In de praktijk levert dat vaak problemen op. Zo gebeurt het dat er feitelijk al sprake is van een verdenking van een strafbaar feit maar de BOA gaat toch door met het uitoefenen van de controlebevoegdheid. Op die manier wordt de verdachte onderneming verplicht om mee te werken aan haar eigen veroordeling. En dat laatste is nu juist wat het zwijgrecht beoogt te voorkomen.

Bijstand nodig?

Het snijvlak tussen controle en opsporing is voor (sanctierecht)advocaten wellicht gesneden koek, maar voor ondernemingen vaak een onoverzichtelijk gebied vol met valkuilen. Mocht u naar aanleiding van de aangekondigde controles al vragen hebben, dan kunt u uiteraard nu al bij ons terecht. Tijdens de controles zelf kan dat ook. We zijn bereikbaar via mail en telefoon, maar u kunt ook gebruik maken van chatfunctie op onze website. Dan heeft u uw antwoord voordat u het weet.

Frank Janzing | Caren Schipperus | Robin Link

« Terug