Corona: wat doe ik als werkgever? (Vervolg)

15-03-2020

Beste collega’s,

wie de berichtgeving volgt, snapt dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om de verspreiding van corona en overbelasting van het zorgsysteem tegen te gaan en onze kwetsbare naasten te beschermen.

Ik doe er als werkgever alles aan om te zorgen voor een schone en veilige werkplek. De hygiëneafspraken blijven onverminderd van kracht.

Ik verzoek iedereen in de privé tijd gehoor te geven aan de oproep van de overheid inzake social distancing. Trek er op uit in de natuur!

Bij afspraken op kantoor in urgente zaken: verzoek je cliënten om hun handen te wassen bij binnenkomst. Houdt afstand.

Bij afspraken op locatie: schat in of het verantwoord is deze doorgang te laten vinden en onderzoek alternatieve vormen (videobellen) van communicatie.

Ik maak dit zelf bespreekbaar met mijn cliënten / relaties en dat gaat goed, iedereen die ik tot nu toe spreek, neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: het reserveren van een ruime vergaderzaal waarbij we onderling makkelijk afstand houden tijdens een bespreking. Eventueel buiten overleg als het weer dat toe laat.

Wie thuis wil werken, dat kan uiteraard. Als ik iemand daarin nader kan faciliteren met technische ondersteuning, dan zorg ik daar voor. Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Groeten, Caren

« Terug