Corona-tijdverkorting (NOW)

11-03-2020

Dat zou handig zijn: dat we de tijd dat het coronavirus heerst, konden verkorten. Helaas hebben we dat niet in de (goed gewassen) hand. Steeds meer bedrijven, met name in de handel en productie, ondervinden problemen als gevolg van het coronavirus. Waar deze bedrijven eerst gebruik konden maken van werktijdverkorting, geldt nu de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Wanneer u daarvoor in aanmerking komt en hoe u dat kunt regelen, leest u in deze blog.

NOW vs werktijdverkorting

De regeling voor werktijdverkorting is geschrapt. In plaats daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De aanvraag hiervoor kan nog niet worden gedaan, maar zal op korte termijn worden opengezet. Op de site van de overheid kunt u meer informatie vinden.

Als u al een aanvraag voor de werktijdverkorting heeft gedaan, dan wordt die aanvraag beschouw als een aanvraag voor de NOW.

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht.

Tegemoetkoming loonkosten

De NOW houdt in dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Zij kunnen hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen werknemers met een vast en met een flexibel contract, dus ook oproepkrachten, worden doorbetaald. Het loon moet volledig worden doorbetaald.

De tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De aanvraag kan dus terugwerkende kracht hebben tot 1 maart 2020.

Voorwaarden NOW

Er gelden enkele voorwaarden voor de aanvraag voor NOW, die gedeeltelijk nog nader zullen worden ingevuld:

  • Bij de aanvraag moet de werkgever zich vooraf committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Voorbeeld: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Tot slot voor aanvragen boven een nog te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring worden vereist. Dit zal nog nader worden ingevuld door de overheid.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Heeft u vragen over de NOW of andere zaken met betrekking tot de invloed van het coronavirus op de werkvloer, zoals calamiteitenverlof, ziekmeldingen of kortdurend zorgverlof? Neemt u dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs.

« Terug