De Coronaboete: wat vindt het College voor de Rechten van de Mens ervan?

08-06-2020

In een spoedadvies naar aanleiding van het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, laat het College voor de Rechten van de Mens zich kritisch uit over de strafrechtelijke handhaving van de Corona-regels.

Geen overtuigende keuze voor strafrecht

Het College vindt de keuze die is gemaakt om overtredingen van de Corona-regels via het strafrecht, in plaats van het bestuursrecht, af te doen niet overtuigend.  Die keuze is voornamelijk gebaseerd op organisatorische overwegingen (sneller en makkelijker innen van de boetes) en niet gemaakt vanuit het perspectief van proportionaliteit en rechtsbescherming.

Volgens het College leidt overtreding van tijdelijke en gedeeltelijk vage gedragsnormen tot een permanente aantekening op het strafblad en is er geen ruimte voor matiging van de boete. Ik heb mij in een eerdere blog kritisch uitgelaten over deze boete o.a. vanwege het ontstaan van een strafblad (met name voor jongeren kan dat ingrijpende gevolgen met zich meebrengen).

Strafblad ongewenst

De bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van de rechten van derden vormen volgens het College zonder meer een legitiem doel in het kader van de beperking van rechten zoals onder meer het huisrecht, het recht op een persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van godsdienst. Wanneer de beperking echter leidt tot een permanent strafblad omdat de inning van een bestuursrechtelijke boete organisatorisch ingewikkelder is, dan is het echter de vraag of in het concrete geval sprake is van een gerechtvaardigde inbreuk op mensenrechten die zijn vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Advies

Het College adviseert de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) dan ook om ofwel de keuze voor de strafrechtelijke boete te heroverwegen, ofwel een rechterlijke matigingsbevoegdheid op te nemen in combinatie met een bepaling waarbij de boete wordt gelijkgesteld aan een (Wet Mulder) verkeersboete zodat deze niet leidt tot een aantekening op het strafblad.

Lees hier de volledige toelichting.

Lees hier de blog over hoe je verzet instelt tegen de corona-boete.

Frank Janzing

« Terug