Diploma in the pocket!  

05-07-2019

De afgelopen weken heb ik u meegenomen in mijn scriptieonderwerp. Verschillende deelonderwerpen zijn de revue gepasseerd, te weten de NVM-overeenkomst, de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht, de klachtplicht, de rechtsvorderingen van de koper en de rol van de makelaar. Zoals beloofd geef in deze slotblog mijn conclusies van het onderzoek en vertel ik welk product voor ALEX advocaten is ontwikkeld. Ik heb daarnaast aangegeven dat ik het zou laten weten als ik mijn diploma heb gehaald. Zoals u op de foto en aan de titel kan zien: HET IS GELUKT!

Gistermiddag heb ik mijn diploma HBO-Rechten in ontvangst mogen nemen. Tijdens de feestelijke diploma uitreiking was het een heel fijn gevoel om het papiertje eindelijk te mogen vasthouden.

Uitkomst onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek was mijn doel om een schema te ontwikkelen op basis van uitspraken van de rechter. Bijvoorbeeld, wanneer een koper bij ons kwam met het verhaal dat hij een lekkage had ontdekt aan de woning, dat wij door middel van dat schema konden zien hoe zijn kansen waren. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat dit niet mogelijk was. Uit het onderzoek volgde namelijk dat alle omstandigheden van het geval meewegen. Belangrijke omstandigheden zijn: de onderzoeksplicht van de koper, de mededelingsplicht van de verkoper, de klachtplicht van de koper en de clausules die zijn opgenomen in de NVM-overeenkomst: de ouderdomsclausule en de onbekendheidsclausule.

Uit de rechtspraak volgt dat het soort gebrek niet doorslaggevend is voor de vraag of de verkoper al dan niet aansprakelijk is. De rechtspraak is erg casuïstisch en elke zaak is anders. Om die reden kunnen er geen harde conclusies getrokken worden enkel op basis van gebreken. Er kan niet worden gezegd: “als er sprake is van gebrek x, dan is uw rechtspositie y”.

Uit de rechtspraak zijn echter wel enkele uitgangspunten te herleiden. De ene omstandigheid heeft meer waarde dan de ander. Dit kunt u teruglezen in mijn blogserie.

Het product

Zoals ik in mijn eerste blog van deze blogserie beschreef, behandelde ALEX advocaten dossiers die gaan over non-conformiteit bij de koop van een woning op een zodanige manier dat er steeds opnieuw onderzoek gedaan moest worden naar de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. De uitkomst van het onderzoek zorgde er niet direct voor dat dit probleem werd opgelost. Om te zorgen dat ALEX advocaten in de toekomst deze non-conformiteit dossiers beter kon behandelen, heb ik een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan staan de stappen die genomen moeten worden in een dossier en wordt algemene informatie gegeven over de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast zijn er modellen aan het stappenplan gekoppeld zodat de behandeling van het dossier op een gestructureerde manier verloopt. Dit scheelt enerzijds voor de advocaat tijd en anderzijds voor de cliënt kosten, een win-win situatie dus.

Het eerste dossier is inmiddels met behulp van het product behandeld. Wij zijn er tot nu toe erg tevreden over. Het was een interessant onderwerp om te onderzoeken en het is mooi om te zien dat ik iets heb kunnen bijdragen aan de praktijk.

Wat nu?

Met een diploma op zak zou ik ervoor kunnen kiezen om het werkveld in te gaan. Dat ga ik nog niet doen. Ik zal bij ALEX advocaten blijven werken als juridisch medewerker, maar daarnaast weer de schoolbanken in. Eind augustus start ik aan de Premaster Rechtsgeleerdheid bij Tilburg University. Ik zet deze stap om daarna mijn masterdiploma en de titel ‘meester in de rechten’ te behalen. Deze titel heb ik namelijk nodig om advocaat te worden.

Ik ben benieuwd hoe de universiteit mij gaat bevallen. U zult vast nog horen hoe ik het ervaar dan wel ervaren heb. Als er over twee jaar mr. K.T.A. (Kelly) Weijdt op de website staat, weet u in ieder geval dat het is gelukt.

Kelly Weijdt

« Terug