Economische maatregelen coronavirus

16-03-2020

De overheid had het al aangekondigd: naast de gezondheidsmaatregelen, worden er maatregelen getroffen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus. In een brief van 12 maart jl. heeft de regering de eerste maatregelen aangegeven, lees de brief hier.

Op 17 maart jl. heeft de overheid aanvullende economische maatregelen aangekondigd, informatie daarover leest u hier. Deze informatie is gedeeltelijk in dit artikel verwerkt.

Maatregelen

Het coronavirus treft in eerste instantie de aanbodkant van de economie, o.a. de toelevering van grondstoffen en halffabricaten, aldus de regering. Echter, ook de vraagkant zal door groeiende onzekerheid, reisrestricties en economische problemen in de wereld worden geraakt. De maatregelen op nationaal niveau zijn:

Werktijdverkorting/NOW

De regeling voor werktijdverkorting is geschrapt. In plaats daarvan is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. De aanvraag hiervoor kan nog niet worden gedaan, maar zal op korte termijn worden opengezet. Op de site van de overheid kunt u meer informatie vinden.

Als u al een aanvraag voor de werktijdverkorting heeft gedaan, dan wordt die aanvraag beschouw als een aanvraag voor de NOW.

De NOW houdt in dat werkgevers een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Zij kunnen hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen werknemers met een vast en met een flexibel contract worden doorbetaald. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Voorwaarden NOW

  • Bij de aanvraag moet de werkgever zich vooraf committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
  • De werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Voorbeeld: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.

Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Tot slot voor aanvragen boven een nog te bepalen omvang van de tegemoetkoming zal een accountantsverklaring worden vereist. Dit zal nog nader worden ingevuld door de overheid.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil per eind maart de BMKB tijdelijk verruimen. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

Er komen extra gunstige voorwaarden onder de BMKB, voor bedrijven die als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen.

Uitstel belastingbetaling

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen.

Uitstel kunt u zelf aanvragen door een brief te sturen naar de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invordering van de betalingen stilgezet. De Belastingdienst zal u nog wel vragen om binnen 2 weken een verklaring van een derde deskundige toe te sturen. Op de site van de Belastingdienst treft u meer informatie over de aanvraag aan.

Daarnaast kunnen ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Hierdoor kan de belastingbetaling direct worden verlaagd.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt hiermee aangevuld tot het sociaal minimum. De aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald.

Heeft u vragen over de economische maatregelen? Of vragen over de effecten van het coronavirus op de werkvloer? Neemt u dan gerust contact op! Het ALEX-team is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar.

We zullen deze blog zoveel mogelijk up to date houden om u te blijven informeren.

Linda Jacobs

« Terug