Geboorteverlof

19-06-2020

Vanaf 1 juli 2020 wijzigen het Geboorteverlof voor partners. Nu ik zelf bijna met verlof ga en ons kindje eind juli wordt verwacht, heb ik uiteraard extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Wat verandert er precies aan de rechten van partners?

In deze blog heb ik het over vaders, maar deze informatie geldt evengoed voor de vrouwelijke partner van aanstaande moeders.

Kort verzuimverlof

Dit is niet gewijzigd, maar goed om op te merken: tijdens de bevalling heeft de vader recht op kort verzuimverlof, oftewel calamiteitenverlof. Gedurende dit verlof, moet het loon worden doorbetaald.

Geboorteverlof

Dat een werknemer veel verplichtingen krijgt als hij vader wordt, zoals zorg verlenen, huishoudelijke taken, eten koken, is bekend. Een vader had tot voor kort echter heel weinig verlofrechten. Tot 1 januari 2019 had de werknemer slechts recht op twee dagen betaald kraamverlof.

Een week betaald verlof

Vanaf 2019 is dit gewijzigd. Nieuwbakken vaders krijgen meer vrije tijd voor hun pasgeboren kindje, namelijk één week. Dit heet tegenwoordig Geboorteverlof. Tijdens het Geboorteverlof behoudt de werknemer recht op zijn volledige loon.

Opnemen verlof

Het Geboorteverlof kan worden opgenomen gedurende een periode van vier weken te rekenen vanaf de dag van bevalling. De werknemer kan bijvoorbeeld in een keer een week verlof opnemen, maar de uren ook spreiden over het tijdvak van vier weken.

De werknemer kan zelf kiezen wanneer hij het Geboorteverlof opneemt, dit is een eenzijdige keuze van de werknemer. De werkgever mag het opnemen van het verlof niet weigeren.

Van 2 naar 5 naar 10

Op Europees niveau is gediscussieerd over verlofrechten voor partners en besloten dat elke vader in Europa minimaal 10 dagen vrij moet krijgen na de geboorte van hun kind. Deze wijziging moet uiterlijk in 2022 in Nederland zijn ingevoerd. Helaas net niet op tijd voor mijn partner!

Aanvullend Geboorteverlof

Voor alle baby’s die worden geboren op of ná 1 juli 2020, geldt dat hun vaders (of moeders) maximaal 5 weken aanvullend Geboorteverlof kunnen opnemen. Voorwaarde is wel dat het “gewone” Geboorteverlof van een week eerst is opgenomen.

Geen loon, wel een uitkering

Gedurende de 5 weken aanvullend Geboorteverlof heeft de werknemer geen recht op loon, maar hij krijgt een uitkering van UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer. Dit is gemaximeerd op het maximum dagloon dat UWV hanteert (vanaf 1 januari 2020: €219,28 bruto per dag, oftewel € 4.769,34 bruto per maand). Als een werknemer meer dan het maximum dagloon verdient, dan zal de uitkering dus iets lager uitvallen.

Opnemen aanvullend Geboorteverlof

De werknemer moet het aanvullend Geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van de baby.

Melding opnemen (aanvullend) Geboorteverlof

Het voornemen om het Geboorteverlof en het aanvullend Geboorteverlof op te nemen, moet de werknemer melden bij zijn werkgever. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De melding moet schriftelijk of elektronisch;
  • uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum;
    Als dit niet mogelijk is, meldt de werknemer het voornemen om het verlof op te nemen zo spoedig mogelijk;
  • onder opgave van de periode, het aantal gehele weken waarvoor hij verlof opneemt en de spreiding daarvan.
    Voor het aanvullend Geboorteverlof, kan de werkgever, na overleg met de werknemer, de gewenste wijze van invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen tot twee weken voor het tijdstip van ingang van het verlof. Dit kan niet bij de week betaald Geboorteverlof.

Tot slot

In de praktijk merk ik dat er weinig problemen zijn rondom het opnemen van zwangerschaps-/bevallingsverlof, Geboorteverlof of ouderschapsverlof. Zo nu en dan ontstaat er discussie tussen werkgever en werknemer/werkneemster over het opnemen (met name de spreiding) van verlof. Als er discussie ontstaat, is het – om de arbeidsverhouding goed te houden – verstandig om advies in te winnen over de rechten en plichten. Zodra beide partijen weten waar ze aan toe zijn, komen ze er meestal in onderling overleg wel uit.

Vanaf 25 juni a.s. ben ik wegens zwangerschapsverlof afwezig. Als u vragen heeft over deze blog, kunt u contact opnemen met mijn collega Kelly Weijdt!

Na mijn verlof, ben ik u weer graag van dienst. Hopelijk tot snel!

Linda Jacobs

« Terug