Hinderzaken

20-05-2022

Ervaart u hinder (in de vorm van geluidsoverlast of geuroverlast), veroorzaakt door buren of een bedrijf? Wilt u kijken of u daar iets tegen kunt doen? In deze blog geven wij korte informatie over wat u zelf kunt doen en wat wij eventueel voor u kunnen doen. Ook geven wij u praktische tips voor het vergroten van uw kans op succes in dit type geschillen.

Burenrecht of bestuursrecht

Zaken die betrekking hebben op hinder vallen of in de categorie burenrecht, of in de categorie bestuursrecht (en soms allebei). Burenrecht omvat de regels die gelden tussen buren onderling. Denk hierbij aan regels over overhangende takken, bomen nabij de erfgrens, maar ook (onrechtmatige) hinder. Bestuursrecht omvat de regels die gelden tussen de overheid en bedrijven. Deze regels zijn voor bedrijven vaak in een vergunning of in algemene regels vastgelegd. Indien een bedrijf de regels (bijvoorbeeld voor geluid of geur) niet naleeft, dan kunt u de overheid (meestal de gemeente) aanspreken om bij het bedrijf de naleving van de regels af te dwingen. Vaak is er ook een meldingenloket van de overheid waar u uw klachten over een bedrijf kunt indienen.

Lees hier wat een advocaat voor u kan doen als u een handhavingsverzoek wilt indienen bij de gemeente.

Bewijs van de hinder

Indien u hinder ervaart van uw buren of van een bedrijf en u wilt zich daarover bij de buren of bij het bedrijf beklagen, dan is het belangrijk dat u uw klacht concreet maakt. Als het gaat om overhangende takken of bijvoorbeeld vuilnis, dan is het makkelijk om bewijs te leveren van de hinder. U kunt eenvoudig foto’s maken. Als het gaat om geluid of geurhinder, dan is het lastiger.

Logboek

Wij adviseren bij klachten over geluid of geurhinder of andere vormen van hinder die niet door middel van foto of video eenvoudig zijn vast te leggen: een logboek bij te houden. Dat kan een eenvoudig schriftje zijn waarin u en/of uw huisgenoten over een periode van tenminste 4 weken bijhoudt wanneer of hoe laat u de hinder heeft ervaren. Doet u dat over een langere periode, dan kan op basis daarvan door ons vastgesteld worden hoe lang en hoe vaak de hinder daadwerkelijk plaatsvindt en kunnen wij dit toetsen aan de rechtspraak. De rechter en de overheid vinden dit soort logboeken meestal erg relevant voor de beoordeling van een burenrechtelijk geschil of een verzoek om handhaving. Hoe beter gedocumenteerd, hoe meer kans op succes. En hoe overtuigender op voorhand, hoe meer kans dat buiten rechte tot een oplossing kan worden gekomen.

Praktijkervaring

Wij hebben praktijkervaring opgedaan met een fotologboek over onrechtmatig parkeren van schadeauto’s op de openbare weg en een geluidlogboek waarin de overlast van een kraaiende haan in een woonwijk is vastgelegd. In het eerste geval heeft de rechter een handhavingsverzoek van onze cliënt toegewezen. In het tweede geval was het klachtenlogboek op voorhand overtuigend genoeg om de haan in de soep verdwenen. In een derde geval stelde de cliënt wel dat er heel veel klachten waren, maar was het klachtendossier niet voldoende concreet. De rechter wees het verzoek om handhaving daarom af.

Wilt u meer weten hierover?

Robin Link is gespecialiseerd in handhaving. Ook Caren Schipperus kan u hier goed mee helpen.

« Terug