Incassodesk

Het komt regelmatig voor dat een klant niet, niet op tijd of niet volledig betaalt, waardoor u achter uw geld aan moet. Een incasso kost tijd, geld en energie en dat besteedt u vermoedelijk liever aan andere bedrijfsactiviteiten. Op dat punt kunnen wij u helpen. Een brief van een advocatenkantoor maakt vaak meer indruk en de ervaring leert dat veel wanbetalers dan alsnog overgaan tot betaling. En zo niet, dan kunnen wij voor u een incassoprocedure voeren.

De incassodesk van ALEX advocaten betekent: een vast tarief en vast aanspreekpunt voor de incasso van uw (onbetwiste) vorderingen tot € 25.000,=*.

Tarieven

Buitengerechtelijk incassotraject – €200,-

  1. eerste sommatiebrief
  2. indien mogelijk, bellen wederpartij en/of
  3. laatste sommatiebrief

Gerechtelijke incassotraject (onbetwist) – € 500,-

  1. opstelling dagvaarding
  2. voeren procedure t/m vonnis en executie daarvan

Gerechtelijk incassotraject (betwist) – €125,- per uur**

  1. opstellen dagvaarding
  2. voeren procedure t/m vonnis en executie daarvan

Rechtsmaatregelen – €200,-

  1. beslaglegging
  2. faillissementsverzoek

De tarieven zijn exclusief BTW en verschotten (zoals griffierecht en deurwaarderskosten). De tarieven gelden, tenzij van de wanbetaler een hoger bedrag aan (buitengerechtelijke) incassokosten en/of proceskosten wordt ontvangen. In dat geval komt het hogere bedrag aan ALEX advocaten toe en is de incasso voor u kosteloos.

* Dit is de drempel voor procedures die bij de kantonrechter gevoerd kunnen worden. Heeft u een hogere (onbetwiste) vordering? Neem contact op voor de mogelijkheden en de kosten.

** Als een gerechtelijke incassoprocedure moet worden gevoerd en de vordering wordt betwist, is geen sprake van een vaste prijs, maar worden de werkzaamheden tegen een (gematigd) uurtarief uitgevoerd. U ontvangt daarvoor een kostenopgave op basis van de geschatte uren x tarief. Indien de zaak zich daarvoor leent, is een prijsafspraak mogelijk.

Specialisten

De werkzaamheden binnen de incassodesk worden verricht door mr. Linda Jacobs, mr. Robin Link en Kelly Weijdt.

Onze specialisten werken niet vanuit een geautomatiseerd proces. ALEX advocaten verleent ook binnen de incassodesk maatwerk. Wij kennen uw onderneming en verdiepen ons in het geschil. Zo maken wij de wanbetaler bewust van de ernst van de zaak, maar houden wij ook rekening met uw commerciële belangen.

Op de incassodesk zijn onze incassovoorwaarden van toepassing.

×