Visie

ALEX advocaten verwacht dat de doelen die Europees en nationaal worden gesteld met betrekking tot een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie aan ondernemingen steeds meer eisen gaan stellen, bij welke activiteit ze dan ook ondernemen.

Gedwongen of vrijwillig: zonder een doelstelling (“purpose”) waarin de elementen van de nieuwe economie zijn verweven, verliezen ondernemingen hun bestaansrecht.

Deze visie gaat samen met de persoonlijke overtuiging van Caren Schipperus: de opgave dat we als samenleving ons moeten inspannen om de aarde in een betere staat door te geven aan de volgende generaties, dan waarin we deze hebben aangetroffen.

Een ieder is verantwoordelijk om vanuit zijn- of haar vermogen een bijdrage te leveren aan deze opgave. De rol van ALEX advocaten is gebaseerd op het recht. Het recht functioneert niet geïsoleerd van de maatschappij. Het recht staat middenin de samenleving. Een advocatenkantoor kan ondernemingen die willen verduurzamen helpen het recht effectief te benutten en belemmeringen te beslechten. Deze visie is de basis voor de missie.

Missie

ALEX advocaten helpt ondernemingen het recht effectief te benutten en juridische obstakels weg te nemen op het pad van de duurzame economie.