ALEX is er voor u. Altijd.

U stelt ons een persoonlijk of zakelijk, met emoties omgeven belang ter hand. Wij beschermen en behartigen uw belang en strijden voor uw rechten. We wijzen u de weg door het woud van wet- en regelgeving. En als vaardige schrijvers kunnen wij onder woorden brengen wat u voor ogen heeft. Kortom, ALEX is er voor u. Altijd.

Wij geloven dat wij u het beste helpen, als wij steeds voor ogen houden hoe we zelf geholpen willen worden. Als u tevreden bent met onze inzet en het (redelijkerwijs best haalbare) resultaat, is dat onze mooiste beloning.

U begrijpt niet waarom sommige mensen zeggen “nee, ik ken geen advocaat, die heb ik gelukkig nog nooit nodig gehad”. Wij beogen dat het contact dat u met ons heeft, waardevol is voor u. Dat we een “klik” samen hebben. Ongeacht of we schade beperken, geschillen oplossen of problemen voorkomen, u vertrouwt erop dat wij de zaak behandelen alsof uw belang ons eigen belang betreft.

Onze dienstverlening past u als een handschoen of, desgewenst, een zachte joggingbroek. U weet dat wij u soms ook een spiegel voorhouden, scherp zijn en niet naar de mond praten, wij zeggen waar het op staat. Wij verkopen u geen knollen voor citroenen. Omdat het contact en de samenwerking zo prettig is, zou u na verloop van tijd bijna zeggen dat we bevriend zijn.

U komt graag nog eens terug en bent bereid anderen die u om raad vragen naar ons te verwijzen. Want u weet zeker dat wij uw relatie óók kunnen helpen, al is het maar omdat wij ervoor zorgen dat uw relatie (zo nodig) door een collega van een ander kantoor op een deskundige en betrokken manier zal worden gelopen.

De advocaat als opdrachtnemer

Wij zijn dienstverlener en werken in opdracht van de cliënt. Men denkt dan al gauw “de klant is koning” en “ik vraag, u draait”. Daarbij past een nuance. Advocaten hebben bij de uitvoering van de opdracht van de cliënt een eigen verantwoordelijkheid die is ingebed in de Advocatenwet en onze gedragsregels. Wij behartigen uw belangen, maar we zijn niet slechts een spreekbuis. Wij zijn zoals dat heet “heer en meester in het proces”(dominus litis noemt men dat), omdat wij voor dat proces ook de verantwoordelijkheid dragen. Met uw belang en doel voor ogen, nemen wij de regie in een proces.