ALEX advocaten wil graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Naast dat wij onze eigen footprint zo klein mogelijk houden, willen wij graag ondernemers ondersteunen die met hun technieken, uitvindingen of projecten de footprint van processen van alle dag verkleinen door bijvoorbeeld afvalstoffen te gebruiken als grondstof, door circulaire bouwmaterialen te bedenken of nieuwe kweekmethoden uit te vinden.