Intellectuele eigendom is de verzamelnaam voor creaties van de geest, zoals merken, teksten, foto’s en muziek. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht en het handelsnaamrecht.

De maker heeft het exclusieve recht om het werk te gebruiken, te verveelvoudigen en/of te exploiteren. Het intellectuele eigendomsrecht biedt bescherming tegen onrechtmatig handelen door derden en kan door de maker of rechthebbende worden ingeroepen tegen iedereen die zonder toestemming de door het IE-recht beschermde creatie namaakt of gebruikt. Een belangrijk criterium is of verwarring bij het publiek te duchten is.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Enkel werk van eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijke stempel van de maker draagt, komt in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.

Merkenrecht

Het merkenrecht beschermt de tekens waarmee een bedrijf zijn producten of dienstverlening onderscheidt van andere producten. Een merk is pas beschermd als het is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau of the World Intellectual Property Organization.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht biedt bescherming tegen gebruik van dezelfde of soortgelijke handelsnaam door een andere onderneming. Daarbij is de aard van de werkzaamheden van belang en de regio waarin wordt geopereerd. Een handelsnaam hoeft niet te zijn ingeschreven in het handelsregister om beschermd te zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Nadia van Kuppeveld, zij is gespecialiseerd in het I.E. recht en helpt u graag verder.