ALEX advocaten wil graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Naast dat wij onze eigen footprint zo klein mogelijk houden, willen wij graag ondernemers ondersteunen die met hun technieken, uitvindingen of projecten de footprint van processen van alle dag verkleinen door bijvoorbeeld afvalstoffen te gebruiken als grondstof, door circulaire bouwmaterialen te bedenken of nieuwe kweekmethoden uit te vinden.

Wij denken dat deze ondernemingen, van start-up naar scale-up, ook juridische vragen zullen hebben. Wie iets uitvindt of een financiering aantrekt, met mensen gaat samenwerken, een grondstof wil inkopen of mensen wil aannemen, zal om te beginnen met contracten te maken krijgen. Wij willen deze ondernemers helpen om hun (beginnende of groeiende) business duurzaam op poten te zetten en te houden.

In het eerste half jaar van 2020 houden wij een marktonderzoek onder start-ups en scale-ups om hun juridische vragen te inventariseren en de bijbehorende kosten in beeld te brengen (en wat gestandaardiseerd kan worden). We beginnen daarvoor bij Blue City 010, maar vernemen graag als jij  met ons in gesprek hierover wilt. Op 20 februari 2020 zijn we vanaf 11 uur in Blue City 010.

Linda Jacobs en Caren Schipperus