Verbintenissenrecht

  • Mr. Caren Schipperus Mr. Caren Schipperus
  • Mr. Britt Loeffen Mr. Britt Loeffen
NEEM CONTACT OP

Het verbintenissenrecht ziet op een breed gebied van verbintenissen die (rechts)personen met elkaar kunnen hebben. Vaak vloeit een verbintenis voort uit een overeenkomst of een contract, denk bijvoorbeeld aan de koop-, huur- of aannemingsovereenkomst. Echter, ook in situaties waarin een overeenkomst of contract ontbreekt, kan een verbintenis tussen partijen ontstaan. Het bekendste voorbeeld is de onrechtmatige daad, waarbij een verbintenis met de verplichting tot betaling van schadevergoeding kan ontstaan.

Het verbintenissenrecht regelt hoe verbintenissen ontstaan en welke gevolgen dat heeft voor de betrokken partijen.

terug naar diensten
  • Contractenrecht algemeen
  • Onderzoek contractspartijen Kamer van Koophandel
  • Onrechtmatige daad
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Verjaring stuiten
  • Klachtbrief opstellen
  • Algemene voorwaarden