Onteigeningsrecht

  • Mr. Caren Schipperus Mr. Caren Schipperus
NEEM CONTACT OP

Onteigeningsrecht gaat over de wijze waarop de overheid grond van burgers kan ontnemen. Als de overheid een nieuwe weg wil aanleggen of een bepaald bestemmingsplan wil realiseren, dan kan zij gebruik maken van het recht om de grond van een private eigenaar te onteigenen. Omdat eigendom / bezit een zeer belangrijk recht is, mag de overheid dat niet zomaar afnemen.

Voor dat een eigenaar zijn grond verliest, moet de overheid aan een aantal voorwaarden voldoen. Er moeten twee procedures worden doorlopen én de overheid moet de waarde van de grond vergoeden. Daarvoor gelden allerlei grondslagen. Wie met onteigening geconfronteerd wordt, heeft op grond van de wet recht op bijstand door een advocaat. De kosten die daarvoor gemaakt worden, worden door de overheid (tot op zekere hoogte) vergoed.

Binnen het onteigeningsrecht werkt de advocaat vaak samen met een deskundige op het gebied van grondwaarderingen. Ook die kosten worden vaak (mits ze voldoen aan bepaalde eisen) vergoed. De advocaat en de deskundige werken samen als een team om voor de onteigende het beste resultaat te behalen. Het is niet altijd zo dat er over onteigening geprocedeerd moet worden. Veel onteigeningen worden op een minnelijke manier – door onderhandeling – beslecht. Caren Schipperus is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de onteigening van een deel van een appartementsrecht dat nodig was in het kader van de ondertunneling van de A2 bij Maastricht.

Herkent u zichzelf hierin?

  • De overheid heeft een stuk van mijn tuin of weiland nodig voor de aanleg van een weg, ik zoek iemand die mijn belangen behartigt.
  • Ik vind die rondweg niet nodig, wanneer en hoe kan ik mijn mening daarover inbrengen?
  • Als ik zo lang mogelijk wacht met een minnelijke regeling, haal ik dan het beste resultaat?
  • Als ze een stuk van mijn grond nodig hebben, dan zou ik willen onderzoeken of ik mijn hele bedrijf kan verkopen.
terug naar diensten
  • Administratieve fase
  • Gerechtelijke fase
  • Waarderingen bedrijfsmatig
  • Waarderingen particulier
  • Deskundigenbericht
×