Appartementsrecht

  • Mr. Caren Schipperus Mr. Caren Schipperus
  • Mr. Pieter van Goor Mr. Pieter van Goor
NEEM CONTACT OP

Het appartementsrecht is een bijzonder rechtsgebied. De eigendom van grond- en gebouwen is gesplitst in een gemeenschappelijk eigendom van de vereniging van eigenaars en een exclusief (privé) eigendom van een appartementsrechteigenaar. Dit rechtsgebied dateert van vlak na de oorlog en deze vorm van gesplitste eigendom komt in Nederland veel voor. Opeenvolgende modelsplitsingsreglementen, veranderende gebruikswensen in de praktijk en modernisering (denk aan de energietransitie!) zijn van invloed op de regels en afspraken die gelden tussen de eigenaren en de vereniging. ALEX advocaten adviseert en procedeert regelmatig voor individuele appartementsrechteigenaren, commerciële afdelingen (afdeling ‘zaken’, ondersplitsingen) en verenigingen van eigenaren.

terug naar diensten
  • Vereniging van Eigenaren
  • Appartementsrecht
  • Splitsingsakte
  • VVE bestuur
  • Algemene ledenvergadering (ALV)
  • Energie
  • Warmte