SAMEN afspraken maken

18-03-2020

Op internet zie ik blogs van advocaten over of men klanten en huurders aan hun betalingsverplichtingen of contracten kan houden. Wat geldt: afspraak is afspraak, of overmacht?

Ik begrijp dat wel. Vragen als deze ontstaan op tal van plekken.

Tegelijkertijd vraag ik me af: is dit waar ondernemers nu behoefte aan hebben? Welk probleem lost dit op?

Ik vermoed dat geen enkele advocaat heel concreet kan aangeven hoe groot de kans is dat iemand bij de rechter zijn of haar gelijk kan halen. Aan welke kant van het spectrum dan ook. Voor zover mijn kennis reikt, is over de ‘corona-casus’ nog niet eerder geprocedeerd. Het is uitzonderlijk.

Ondernemers met grote zorgen kopen niks voor een dure memo met een typisch juristenantwoord met “In beginsel…” of “Het is verdedigbaar dat…”. Welke advocaat zal zijn vingers branden aan het afgeven van een hoog percentage voor de kans van slagen? De inschatting van de procesrisico’s, de kans op faillissement en een kapotgemaakte zakelijke relatie durf ik wel te maken: die zijn heel hoog.

Ik denk dat deze tijd vraagt om maximale samenwerking tussen koper en verkoper, huurder en verhuurder. Tussen alle contractpartijen die vanwege het rondwarend virus alleen al verhoging op zich krijgen van de dagelijkse stress en de onzekerheid die dit veroorzaakt.

Uit het optreden van onze regering en de verstrekkende maatregelen die men aankondigt om de economie te ondersteunen, put ik vertrouwen. Men doet er alles aan om de recessie van 2008 – die mij nog vers in het geheugen ligt – te voorkomen. Ik lees allerlei zwarte scenario’s, maar als optimist geloof ik dat we tegen de zomer het ergste hebben gehad. Kiezen op elkaar en schouders er onder: dit kunnen we aan.

Eén van de kernwaarden van ALEX advocaten is SAMEN.

Mijn voorstel is: alle betrokken ondernemers gaan nu met elkaar in overleg hoe zij elkaar tijdelijk en/of gedeeltelijk van verplichtingen kunnen ontheffen of deze kunnen verzachten. Het doel is dat we soepel en met schone handen SAMEN door deze periode komen. Er ontstaan schulden, zeker, maar die kunnen ook weer worden afgelost. Zodra het beter gaat.

ALEX helpt ondernemers om SAMEN door deze periode te komen. Download ons gratis NL model contract of de Engelse versie, of de versie voor de BOUW om je afspraken vast te leggen en laat het ons desgewenst tegen een kleine vergoeding op maat maken.

Caren Schipperus

« Terug