Schade verhalen op de werknemer

03-11-2020

Een accountmanager die een laptop laat vallen, de taxichauffeur die schade rijdt met de taxi of een bouwvakker die voor de zoveelste keer kapotte werkschoenen heeft. Op de werkvloer wordt soms schade veroorzaakt. Als dat één keer gebeurt, is dat meestal geen probleem. Ongelukken kunnen gebeuren. Als het vaak gebeurt, dan kan het een probleem worden. Als werkgever wilt u op enig moment weleens uw schade van uw werknemer vergoed krijgen, maar dat is niet eenvoudig. Uitgangspunt is dat schade in beginsel niet op de werknemer verhaald kan worden, tenzij…

Opzet of bewuste roekeloosheid

Een voorbeeld waaruit blijkt dat het voor de werkgever erg lastig is, is een procedure bij het hof Den Haag. Die procedure ging over een taxichauffeur die schade had toegebracht aan de taxi. De schade was veroorzaakt door het rijden onder een te lage tunnel, het uitzetten van parkeersensoren en het verkeerd aansluiten van startkabels. De Taxivervoer-cao was van toepassing en daarin was, in lijn met de wet (artikel 7:661 BW), bepaald dat schade die de werknemer veroorzaakt, in de uitvoering van zijn werkzaamheden, in beginsel niet op de werknemer kan worden verhaald. Dat kan alleen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Van opzet is sprake als de werknemer de bedoeling had om schade toe te brengen. En we spreken van bewuste roekeloosheid als de werknemer zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn handelen.

Deze strikte definities maken opzet en bewuste roekeloosheid heel lastig om te bewijzen. De bewijslast rust op de werkgever. De werkgever van de hiervoor genoemde taxichauffeur redde het niet en de schade kon niet op de werknemer worden verhaald.

In de uitoefening van zijn werkzaamheden

Het hiervoor genoemde artikel 7:661 BW ziet alleen op schade die de werknemer tijdens het werk veroorzaakt. Als een werknemer aan de werkgever schade toebrengt buiten de uitoefening van zijn werkzaamheden, is dit artikel niet van toepassing. Een voorbeeld daarvan is een leaseauto die in het weekend voor de woning van de werknemer staat en wordt gestolen, nadat de werknemer zijn sleutels in de autodeur heeft laten zitten.

Bij schade veroorzaakt in de privésfeer heeft de werkgever meer ruimte om schade te verhalen. Wel wordt van de werkgever verwacht dat hij ook voor die schade een “gebruikelijke” schadeverzekering afsluit.

En verkeersboetes?

De wet biedt wel een escape om bepaalde schades op de werknemer te verhalen; het gaat dan om de omstandigheden van het geval. Al in 2008 heeft de Hoge Raad bepaald dat verkeersboetes in principe voor rekening van de werknemer komen. Een verkeersboete kan voor rekening van de werkgever komen als de werkgever zeggenschap heeft gehad over de situatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werknemer in een onverzekerde auto rijdt, terwijl de werkgever voor de verzekering had moeten zorgen.

Tip

Het verhalen van schade op de werknemer is dus lastig. In de praktijk adviseer ik werkgevers om die reden vaak om voorschriften over de omgang met werkkleding, laptop en/of bedrijfsauto vast te leggen in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Op overtreding van die voorschriften kan dan een boete worden gesteld. Op die wijze maakt de werkgever duidelijk dat de voorschriften belangrijk zijn en kan, via de weg van de boete, de schade enigszins worden beperkt.

Gelijk innen

Als u als werkgever schade of een boete op de werknemer mag verhalen, dan is het wel zo makkelijk om het bedrag te verrekenen met of in te houden op het loon van een werknemer. Ook dat is in de wet streng geregeld. Daarover gaat deze blog.

Linda Jacobs

« Terug