Seminar Arbeid en Veiligheid

24-05-2019

Op woensdag 22 mei 2019 vond het jaarlijkse seminar van ALEX advocaten plaats. Dit jaar in het teken van Arbeid en Veiligheid. Het seminar werd druk bezocht. Centraal stond de vraag of de deelnemers voldoende aandacht hebben voor de arbeidsveiligheid op de werkvloer?

Gastspreker: DH-pro

Speciaal voor deze gelegenheid heeft ALEX advocaten gastspreker Herman van Duijn uitgenodigd. Herman is directeur van DH-pro en houdt zich bezig met risico management, veiligheid, kwaliteit en milieu. Meer specifiek, Herman is expert op het gebied van de RIE – Risico Inventarisatie en Evaluatie. En dat bleek tijdens het seminar…vol enthousiasme vertelde Herman over de verplichting en het belang van de RIE.

De RIE is een lijst met veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in een bedrijf (kunnen) voorkomen. Tegelijkertijd bevat de RIE een plan van aanpak, waarin de maatregelen worden opgenomen die de risico’s moeten tegengaan. Herman maakte duidelijk dat elke werkgever met ten minste één werknemer in dienst, wettelijk verplicht is om een RIE te hebben.

Naast deze wettelijk verplichting, heeft u als werkgever ook een belang bij de RIE. Herman schetste twee heldere belangen: om hoge kosten en boetes bij bedrijfsongevallen te voorkomen én vooral om ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken.

Met de praktische tips die Herman gaf (kijk vooral ook even op www.rie.nl) over de invulling van de RIE, kunnen de deelnemers direct aan de slag!

Sanctierecht

Frank Janzing nam vervolgens het woord over het sanctierecht. Een arbeidsongeval, wat nu?

Het aantal arbeidsongevallen stijgt ieder jaar. De Inspectie SZW zit niet stil en legt regelmatig boetes op. Frank vertelde dat de werkgever een arbeidsongeval moet melden bij de Inspectie SZW als het arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of de dood. Een ongeval moet dan binnen 24 uur worden gemeld bij de Inspectie SZW. In de praktijk ziet Frank vaak dat dit misgaat en de werkgever een (hoge) boete krijgt opgelegd.

De Inspectie SZW (voorheen: arbeidsinspectie) houdt toezicht en heeft ingrijpende bevoegdheden. Op enig moment kan het toezicht “omslaan” in opsporing en kan de werkgever in het verdachtenbankje komen te staan. Frank vertelde dat het belangrijk is om dat omslagpunt in de gaten te hebben. Schakel daarbij deskundige hulp in.

Bij ernstige arbeidsongevallen volgt vaak een strafrechtelijke aanpak, zo gaf Frank aan. Na een indrukwekkend filmpje over een ongeval in een mestsilo, besprak Frank met de deelnemers het verloop van een strafrechtelijk onderzoek. Daarbij kan zowel de werkgever als de feitelijk leidinggever, bijvoorbeeld de HSE-manager, verdachte zijn.

Met de heldere aandachtspunten van Frank, weten de deelnemers waar ze op moeten letten en wat ALEX advocaten in deze situaties voor hen kan betekenen: adviseren, begeleiden van het (eigen) onderzoek en bijstand verlenen in procedures.

Werkgeversaansprakelijkheid

Tot slot besprak Linda Jacobs de werkgeversaansprakelijkheid. Als de werknemer in de uitoefening van het werk schade heeft geleden, kan hij bij de werkgever aankloppen om zijn schade vergoed te krijgen. De drempel daarvoor is niet hoog. De werkgever kan de aansprakelijkheid afweren als hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Na het bespreken van enkele spraakmakende voorbeelden, heeft Linda de deelnemers meegenomen in die zorgplicht. Het gaat daarbij om een veilige werkplek. Als werkgever bent u verplicht om toereikende maatregelen, tegen bekende gevaren en gevaren die u behoort te kennen, te treffen om schade te voorkomen. Daarbij verwees Linda nog naar het verhaal van Herman van Duijn, omdat de RIE natuurlijk bij uitstek het instrument is om deze maatregelen in kaart te brengen.

Bij die maatregelen eindigt het niet, zo vertelde Linda. De zorgplicht is een drietrapsraket:

  1. Zorg voor toereikende maatregelen
  2. Geef instructies en wijs de werknemers op de risico’s
  3. Controleer op naleving van de instructies en, indien nodig, sanctioneer als het niet wordt nageleefd

Aan het eind besprak Linda de aansprakelijkheid vanuit het goed werkgeverschap. Zo kan de werkgever aansprakelijk zijn voor ongevallen tijdens bedrijfsuitjes en heeft de werkgever een verzekeringsplicht voor werk-werkverkeer en bijzonder woon-werkverkeer.

Na de presentatie van Linda spraken de deelnemers, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lang door over de spraakmakende voorbeelden en alle informatie die zij tot zich hadden gekregen.

Weer een geslaagd seminar. Tot volgend jaar!

« Terug