De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Omgevingswet. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze op 1 januari 2021 in werking zal treden. Dat betekent dat het nu de hoogste tijd is om je te verdiepen in de gevolgen van deze wet voor de ontwikkel- en bouwpraktijk. Daarom organiseert ALEX advocaten op vrijdag 29 mei of 12 juni a.s. (afhankelijk van corona-maatregelen) een lunch-seminar met een praktische insteek over de Omgevingswet. Tijdens dit seminar zal ook enige aandacht besteed worden aan aspecten van circulariteit in de bouw, energietransitie in de gebouwde omgeving en het natuurinclusief bouwen.

Het seminar vindt plaats in een zaal van Hotel Hoogeerd te Niftrik/Wijchen, van 11:00 – 14:00 uur (inclusief een broodje).

Voor cliënten van ALEX advocaten is het seminar kosteloos. Aan anderen vragen we een kleine vergoeding van € 99,= per deelnemer met een kortingsregeling bij meer dan 1 deelnemer en een cash-back optie. Alle deelnemers ontvangen een duurzame attentie. Er worden geen hand-outs uitgedeeld, maar de presentatie / informatie wordt wel digitaal beschikbaar gesteld.

×