Sluiting pand ook voor onbepaalde tijd mogelijk

06-03-2020

De sluiting van een pand op grond van 13b Opiumwet is een onderwerp waar ik al meerdere malen over heb geblogd. Zo is sluiting sinds een jaar ook mogelijk bij voorbereidingshandelingen. Ook gaf ik een checklist voor sluitingen op grond van artikel 13b Opiumwet. In die laatste blog sprak ik de verwachting uit dat burgemeesters nog altijd de grenzen van hun bevoegdheden zullen opzoeken. Die grenzen kunnen onder meer worden opgezocht door het pand voor langere tijd te sluiten. Er zijn gevallen bekend waarin een burgemeester het pand zelfs voor onbepaalde tijd heeft gesloten. De Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat dit – onder voorwaarden – toelaatbaar is.

Huurwoning met drugs

In deze zaak ging het om een woning waarin uiteindelijk 130 gram MDMA, 13 hennepplanten, een in aanbouw zijnde hennepkwekerij en meer dan 1250 liter chemicaliën die mogelijk gebruikt kunnen worden voor het produceren van harddrugs werden gevonden. Daarnaast waren er materialen aanwezig waarmee harddrugs konden worden geproduceerd. Op zolder van de garage van de woning werd er bovendien een installatie gevonden waardoor het ‘drugslab’ van stroom werd voorzien. Volgens de rapportages was deze installatie zo gevaarlijk dat er per direct elektrocutiegevaar bestond.

Voor de burgemeester van Eindhoven reden om de woning voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor de duur van 360 dagen te sluiten. De kosten voor de spoedeisende bestuursdwang (gelet op de gevaarlijke situatie) zijn ook op de verhuurder van de woning verhaald.

Punitieve sanctie

De verhuurder voert als verweer onder meer aan dat hij vindt dat er sprake is van een punitieve sanctie, nu de woning voor onbepaalde tijd is gesloten. Ook zijn er volgens hem geen eindproducten aangetroffen, waardoor niet is vast komen te staan dat het drugslab daadwerkelijk in werking was. Bovendien: de verhuurder controleerde na eigen zeggen de woning regelmatig en heeft nooit iets vreemds gezien. Er zijn hem geen klachten over overlast door de huurder van de woning bekend.

Raad van State: onbepaalde tijd sluiting mag

De Afdeling maakt echter, mede dankzij het betoog van de burgemeester, korte metten met het verweer van de verhuurder. Zo volgt uit de politierapportage dat er vele klachten zijn over de woning: er heeft ooit een schietincident plaatsgevonden die uitgebreid in de media is geweest, er worden (veelal nachtelijke) bezoekjes gebracht aan de woning door grote groepen van motorclubs en, na forensisch onderzoek, is gebleken dat er naar schatting zo’n 100.000 pillen geproduceerd zijn in het lab.

Gelet op het feitencomplex, is het dan ook niet vreemd dat de verweren van de verhuurder, of de burgemeester überhaupt gerechtigd was tot het sluiten van de woning, onderuit gaan. Veel interessanter is de vraag of de burgemeester over heeft mogen gaan tot het opleggen van een sluiting voor onbepaalde duur.

Beleid

We zien vaak dat gemeentes beleid hebben voor hoe lang een sluiting duurt. Dat loopt meestal op van 3 tot 12 maanden: hoe ernstiger de overtreding, hoe langer de sluiting. De gemeente Eindhoven heeft ook de sluiting voor onbepaalde duur in haar beleid staan: als er sprake is van een ‘zeer ernstig geval’ is dit mogelijk.

Oordeel

De Afdeling overweegt dat de burgemeester in ieder geval in redelijkheid heeft kunnen komen tot het oordeel dat er hier sprake is van een zeer ernstig geval. Ook is de sluiting voor onbepaalde tijd in dit geval proportioneel. Dat komt mede doordat in het beleid staat dat er op twee derde van de minimale sluitingsduur een verzoek kan worden ingediend tot opheffing van de sluiting. In de praktijk is ook gebleken dat na 11 maanden de sluiting van deze woning is opgeheven.

De uitspraak leest u hier.

Conclusie

Voor nu oordeelt de Afdeling dat een sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet voor onbepaalde tijd in zeer ernstige gevallen proportioneel is. Het lijkt erop dat er dan wel voorwaarden aan deze sluiting voor onbepaalde tijd moeten worden verbonden: het beleid van de gemeente Eindhoven waarin er onder meer een verzoek tot opheffing kan worden gedaan, blijft bij de Afdeling overeind.

Het is afwachten hoe de Afdeling zal oordelen als er sprake is van een iets minder evident ‘ernstig geval’. Daar was in deze zaak met meer dan 100.000 geproduceerde pillen in ieder geval sprake van. Ook is het de vraag welke andere voorwaarden nog gaan gelden voor een sluiting voor onbepaalde tijd.

Robin Link

« Terug