Struisvogels, katten en ondernemers

01-02-2018

Behalve om hun loopsnelheid, zijn struisvogels bekend vanwege de in tekenfilms hilarisch verbeelde eigenschap om bij dreigend gevaar, de kop in het zand te steken. Het is evenwel ondenkbaar dat in de praktijk dergelijk gedrag het dreigende gevaar daadwerkelijk zal afwenden. Het is dan ook slechts een fabel die deze primaire reactie aan de struisvogel toegedicht.

Een struisvogel in het nauw

De veronderstelde reactie van de struisvogel op dreigend gevaar heeft geleid tot de uitdrukking “struisvogelpolitiek”. In dit verband slaat het op mensen die de ogen sluiten voor iets onaangenaams dat op hen afkomt in plaats van dat zij het tegemoet treden. Dit brengt mij bij een tweede opvallende gedraging uit het dierenrijk die onder mensen bekend is als “een kat in het nauw maakt rare sprongen”. Of dit kattengedrag op fabels of feiten is gebaseerd, laat ik even in het midden.

Bouwplan Kwartelstraat

Struisvogels en katten, wat hebben die nu met ondernemers te maken? Meer dan je denkt. Een tijdje geleden meldde zich een ontwikkelaar met een mooi plannetje om wat oude, vervallen schuren aan het einde van de Kwartelstraat in Dieren op te ruimen en er drie eengezinshuizen voor terug te bouwen. De schuren waren mondeling gekocht van meneer De Vos en de vergunning was inmiddels verleend. Of we even de koopovereenkomst wilden maken.

Onderzoek

Dit soort opdrachten beginnen we altijd met kadastrale recherche (wie is de eigenaar, wat is de precieze aanduiding van de kavel). Als de eigenaar een rechtspersoon is, volgt ook recherche in de registers van de Kamer van Koophandel (wie is bevoegd de koop te sluiten). Heel vaak blijkt bij die recherche dat de (mondelinge) verkoper niet formeel bevoegd is of de kadastrale eigenaar een andere is dan de (mondelinge) verkoper. Affijn, dat is onderwerp voor een andere column.

Python Trading B.V.

Uit het Kadaster bleek in dit geval dat Python Trading B.V. eigenaar was. Uit de KvK bleek dat de B.V. inmiddels was geliquideerd (opgeheven). Na enig onderzoek bleek dat De Vos tot liquidatie van Python Trading B.V. was overgegaan, omdat de vervallen schuren de staat van de B.V. representeerden. Er werd al jaren geen droog brood meer verdiend, dreigende schuldeisers, een echtscheiding, allemaal redenen voor de eigenaar om de kop in het zand te stekken en bij de KvK de liquidatie van de B.V. in te schrijven. Combineer je een struisvogel met een kat, dan krijg je dit type ondernemer: problemen niet aanpakken, maar doen of ze niet bestaan en gewoon het bedrijf laten verdwijnen.

Heropening en vereffening

De B.V. was in juridische zin nog wel eigenaar van de grond aan de Kwartelstraat. Mét een bepaalde waarde (een bate), gezien de inmiddels verleende vergunning. Om de grond te kunnen leveren aan de ontwikkelaar, moet bij de notaris door een bevoegde persoon een handtekening kunnen worden gezet. Het opnieuw inschrijven van Python Trading B.V. in de KvK was helaas geen oplossing. Via een advocaat moet een procedure bij de rechtbank worden doorlopen om de liquidatie ongedaan te maken, de B.V. opnieuw tot leven te blazen, de grond over te dragen en na uitkering van de baten de B.V. wél volgens de regels te liquideren.

Collega gezocht!

Uiteindelijk is het goedgekomen met deze kwestie. Inmiddels is het bouwplan voltooid, de eerste ooievaar heeft de Kwartelstraat al bezocht. Herken je deze casus en wil jij ook ondernemers van allerlei pluimage – met mooie, wonderlijke of uitdagende eigenschappen – helpen uit de nesten te blijven, of mooie transacties te voltooien? Kom dan eens met ons praten. Wij zoeken een gespecialiseerd advocaat ondernemingsrecht die alles weet van Boek 2 BW voor de versterking van ons team bij ALEX advocaten B.V., bel voor meer informatie met Caren Schipperus +31613311453 of via het algemene nummer +31884104411.

PS: alle namen en locaties in deze column zijn fictief! De casus is uit het leven gegrepen.

« Terug