Mr. N. (Nadia) Van Kuppeveld

‘Ik ben advocaat in hart en nieren. Met een praktische en professionele aanpak, zet ik mij met veel passie voor het vak in om het voor mijn cliënt hoogst haalbare resultaat te bereiken.’

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als master Strafrecht. Al tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan binnen de sociale advocatuur. Vanaf 2007 was ik werkzaam als juridisch medewerker bij een klein kantoor, waar ik mij bezighield met bijstandskwesties en strafzaken. Ook na mijn afstuderen heb ik hier met veel plezier gewerkt.

In 2011 ben ik beëdigd als advocaat en overgestapt naar een ander kantoor in Nijmegen. Ik had een civiele praktijk en richtte mij voornamelijk op het verbintenissenrecht, burenrecht, vastgoedkwesties en financieel recht (denk aan de befaamde Dexia zaken).

Later ben ik me gaan specialiseren in het Intellectueel Eigendomsrecht. De grote mate van creativiteit van de cliënten, resulterend in een grote diversiteit aan zaken, inspireerde mij enorm. Van de auteur die een boek had geschreven, tot de uitvinder van een uniek product, maar ook de ondernemer die zijn merknaam wilde beschermen, alles kwam voorbij en niets was te gek. Ik kreeg veel energie van deze afwisseling.

Begin 2019 ben ik me verder gaan richten op de vastgoedtak bij een nichekantoor, waar ik me heb verdiept in het bouwrecht en IE-kwesties die daaraan gelieerd waren.

Met deze ervaringen wil ik me bij ALEX advocaten verder gaan ontwikkelen en ik richt mij met name op het vastgoed- en verbintenissenrecht, met een accent op het Intellectueel Eigendomsrecht in de breedste zin.

Ik heb een praktische aanpak en houd van duidelijke taal. Ik hecht veel waarde aan een prettige relatie met mijn cliënten. Met veel passie voor het vak zet ik mij in voor het hoogst haalbare resultaat, met inachtneming van alle relevante aspecten. Het belang van mijn cliënt staat daarbij altijd voorop.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Intellectueel Eigendomsrecht
  • Vastgoedrecht (bouwrecht, koop, burenrecht, erfpacht)
  • Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op elk geregistreerd rechtsgebied.

« Terug