Tegennatuurlijk slopen?

03-04-2019

Ik ben een groot natuurliefhebber. In mijn tuin staat een bijenhotel en ik zaai bloemen voor vlinders en insecten. In mijn vrije tijd ben ik altijd buiten, in het bos, in de bergen en het liefst zo basic mogelijk: een tentje op een simpele camping en ’s avonds een biertje bij een houtvuurtje. Ik pak altijd de fiets of de trein, tenzij het echt niet anders kan. Als ik ga hardlopen, dan raap ik plastic en blik op en gooi ik het in de prullenbak. Nee, aan mij zal het niet liggen, ik draag de natuur een warm hart toe.

Dit warme hart voor de natuur, deel ik met Jaap. Jaap en ik werken beiden voor de industrie en voor projectontwikkelaars. Jaap werkt bij Royal HaskoningDHV en ik ben advocaat. En samen adviseren we regelmatig ‘tegennatuurlijk’. Dat klinkt gek, maar dat zit zo. Een ondernemer die een oud bedrijfspand wil slopen om er een nieuw project te ontwikkelen, adviseren we meteen te onderzoeken of er vleermuizen zitten en zo ja, om (gecontroleerd) maatregelen te treffen zoals het creëren van tochtgaten in het gebouw. Bij graslanden adviseren we deze te beheren en tijdig te maaien. En houtopslag te kappen voor het broedseizoen begint. Waarom? Omdat bedrijven dóór moeten. Omdat initiatieven niet moeten worden gesmoord. Omdat wij vinden dat je de natuur in het groot moet ondersteunen, niet op een micro niveau van een project. En omdat het onderzoek naar flora en fauna nu meestal in de slotfase van een project wordt uitgevoerd, terwijl eventuele nadere onderzoeken of ‘mitigerende maatregelen’ vaak veel extra tijd in beslag nemen. Tijd die een ondernemer op dat moment vaak niet heeft. Tijd is geld.

Daarom is ons advies: een locatie op het oog met leegstaande gebouwen die gesloopt moeten worden? Een vroege flora en fauna scan in het proces voorkomt vertraging en andere problemen. In de juiste tijd van het jaar slopen en kappen kan cruciaal zijn in het tempo en de fasering van een project. Door vervolgens een plan te ontwerpen dat energieneutraal is en gebouwd uit duurzame materialen, wordt de natuur in het groot weer bediend.

Mede namens Jaap

Caren Schipperus

« Terug