Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Termijn bewijsvermoeden paard blijft 6 maanden!

Termijn bewijsvermoeden paard blijft 6 maanden!

De termijn van het bewijsvermoeden in geval van levering van een paard van 6 maanden, vaak gezien als een ‘garantietermijn’, blijft op het nippertje toch overeind!

Bewijsvermoeden

Tot voor kort was geldend recht dat als er sprake was van een consumentenkoop en er zich binnen 6 maanden na levering een gebrek voordeed bij het paard, werd vermoed dat het gebrek al aanwezig was bij de levering. Dit wordt een bewijsvermoeden genoemd.

Dat had tot gevolg dat de verkoper ineens moest aantonen dat het paard géén gebrek had bij de levering. Verkopers die zich geconfronteerd zagen met dit bewijsvermoeden, slaagden er vaak niet in om dit vermoeden voldoende te weerleggen en verloren daardoor de rechtszaak.

Europese wetgeving: termijn naar 1 jaar

De problemen voor de professionele verkopers dreigden nog groter te worden toen de Nederlandse wetgever, op initiatief van Europa, de wet wenste te veranderen. De termijn van 6 maanden werd verlengd naar 1 jaar.

Europa had haar lidstaten weliswaar de mogelijkheid geboden om voor dieren een uitzondering te maken en een termijn korter dan 1 jaar aan te houden, maar Nederland maakte in eerste instantie geen gebruik van deze mogelijkheid.

Bewijsvermoeden paard toch aangepast

Pas toen het wetsvoorstel via de Tweede Kamer in de Eerste Kamer kwam, werd een aanpassing gedaan. Deze aanpassing hield in dat het uitgangspunt voor het bewijsvermoeden 1 jaar blijft, maar voor een levend dier een uitzondering wordt gemaakt naar 6 maanden. Paarden vallen dus in de categorie van 6 maanden. Daarmee blijft alles bij het oude voor de paardenhandel.

De aanpassing is niet direct verwerkt in de nieuwe wet. De aanpassing moet o.a. nog langs de Tweede Kamer, maar de Minister heeft beloofd zijn uiterste best te doen om de aanpassing zo snel mogelijk te verwerken.

Heeft u vragen over het bewijsvermoeden bij levering of verkoop van paarden? Of heeft u een discussie met een verkoper of koper van een paard? Neemt u dan gerust eens contact op met onze specialist in het hippisch recht, Britt Loeffen.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.