Thuiswerken; de zorgplicht van de werkgever?

14-04-2021

Sinds maart 2020 is thuiswerken voor veel werknemers het nieuwe normaal. Dat is mede te danken aan de dringende oproep van het Kabinet: “Werk thuis tenzij het niet anders kan”. Het thuiswerken roept bij werkend Nederland regelmatig vragen op. Voor werkgevers is het van belang dat zij zich realiseren dat zij een zorgplicht hebben rondom thuiswerken. In deze korte basisblog leggen we uit wat die zorgplicht inhoudt.

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever houdt in dat hij moet zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. De werkgever moet zodanige aanwijzingen geven en maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit geldt uiteraard als de werknemer zijn werkzaamheden op de werkvloer verricht, maar ook indien hij thuiswerkt. Hoe ver reikt deze zorgplicht bij thuiswerken?

Zorgplicht bij thuiswerken

De reikwijdte van de zorgplicht wordt in eerste instantie bepaald door hetgeen in de arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) is opgenomen. Daarin is voor thuiswerken bepaald dat een gedeelte van deze wetgeving van toepassing is en daarmee dus een verlicht arbeidsomstandighedenregime geldt.

De zorgplicht voor de werkgever bij thuiswerken bestaat concreet uit drie elementen:

  1. Actief instructies geven

De werkgever is ten eerste verplicht om zijn werknemers actief voor te lichten hoe zij veilig en gezond hun werk kunnen doen. Zo hoort een werkgever instructies te geven over hoe een bureaustoel afgesteld moet zijn voor een goede werkhouding.

Eénmalig dergelijke instructies geven is onvoldoende. Het moet herhaaldelijk onderwerp van gesprek zijn tussen de werkgever en zijn werknemers.

  1. Inrichten werkplek

De werkgever moet daarnaast zorgdragen voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. De wijze waarop de werkplek is ingericht heeft gevolgen voor de werkhouding van de werknemer en de daarmee gepaard gaande kans op fysieke klachten. De werkgever moet er onder meer voor zorgen dat de werknemer beschikt over:

  • een goede bureaustoel;
  • een goed bureau; en
  • de juiste middelen die hij nodig heeft om zijn werk te verrichten. Denk daarbij bij een kantoorbaan bijvoorbeeld aan een beeldscherm, extra toetsenbord en muis naast de laptop.

Belangrijk daarbij is niet alleen dat deze benodigdheden aan de werknemer worden verstrekt, maar ook dat alles goed is afgesteld. Dit laatste houdt verband met de reeds genoemde plicht om actief te instrueren.

  1. Oog voor psychologische arbeidsbelasting

Nu werknemers meer thuiswerken, heeft dit ook invloed op hun mentale gesteldheid. Zo zijn werknemers meestal minder vaak onder de mensen dan voorheen, zitten zij mogelijk met kinderen thuis en raakt werk en privé meer met elkaar verweven dan wellicht gewenst is.

Werkgever moet niet alleen zorgdragen dat fysieke klachten bij de werknemer (zo veel als mogelijk) voorkomen worden, maar de werkgever moet ook oog hebben  voor psychologische klachten. Zo moet de werkgever met de werknemer in gesprek blijven over onder andere de werkdruk en de werknemer een helpende hand bieden als zijn werk/privé balans niet goed is

Conclusie

Het bovenstaande laat in de basis zien wat de verplichtingen voor een werkgever zijn op het moment dat hij zijn werknemers thuis laat werken. Als vervolg hierop zal de komende tijd meer aandacht worden besteed aan het ‘thuiswerken in tijden van corona’ in nieuwe blogs. Daarbij zullen ook andere vraagstukken worden besproken omtrent het thuiswerken. Houdt u onze website dus in de gaten!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neemt u dan gerust op met ons op. Wij helpen u graag met uw juridische vragen.

Kelly Weijdt

« Terug