Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

27-07-2022

De Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt per 1 augustus 2022 in werking. De naam zegt het al, het is een implementatie van een Europese Richtlijn.

De Europese Richtlijn

Op 31 juli 2019 is de ‘Europese Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU’ (“de Richtlijn”) in werking getreden. De achterliggende reden voor deze nieuwe Richtlijn is verdere bescherming van werknemers, met name als gevolg van het ontstaan van nieuwe vormen van werk. Deze nieuwe vormen van werk hebben weliswaar bijgedragen aan innovatie en werkgelegenheidsgroei, maar kunnen ook leiden tot onzekerheid voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de groei van het aantal oproepkrachten, platformwerkers, gelegenheidswerkers en andere nieuwe vormen.

Volgens de Europese Unie is dit voldoende reden om werknemers meer bescherming toe te kennen.

Werknemersbegrip

Onder werknemer wordt verstaan ‘iemand die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties met een bepaalde economische waarde levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt’.[1]

Schijnzelfstandigen, denk bijvoorbeeld aan de interim-manager die, tijdelijk, onderdeel uitmaakt van de onderneming of de kleine zelfstandige, die zij-aan-zij met werknemers zijn werkzaamheden uitvoert, kunnen ook onder deze regelgeving vallen. Echte zelfstandigen vallen niet binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn, omdat zij niet aan de criteria van het Europese Hof van Justitie voldoen.

Kortom, de maatregelen kunnen voor meer arbeidsrelaties betekenis hebben dan die op een arbeidsovereenkomst zijn gebaseerd.

Doel

De Richtlijn heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De Richtlijn beschrijft de minimum rechten van iedere werknemer in de EU.

Uiterlijk 1 augustus 2022 moet de Richtlijn zijn omgezet in Nederlandse recht. De Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft uitvoering aan de Richtlijn.

Inhoud

De richtlijn heeft tot gevolg dat het Nederlandse arbeidsrecht wijzigt. Per 1 augustus 2022 wijzigt de wetgeving ter zake:

  1. Scholingskosten
  2. Nevenwerkzaamheden
  3. De informatieplicht
  4. Flexkrachten

In verschillende blogs licht ik de wijzigingen per onderwerp toe.

Heeft u vragen over de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden of de gewijzigde wetgeving? Neemt u dan contact op met onze arbeidsrechtspecialist Linda Jacobs.

[1] HvJ EU 3 juli 1986, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, r.o. 17 (Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg).

« Terug