Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Verkoop paard: do’s and don’ts

Verkoop paard: do’s and don’ts

In dit artikel zijn de belangrijkste do’s en don’ts op een rijtje gezet rond de verkoop van een paard. Als er zich na de verkoop problemen voordoen bij de nieuwe eigenaar, kan het van belang zijn hoe de verkoper heeft gehandeld bij de verkoop van zijn paard. En was het de verkoper of was er een tussenpersoon, de commisionair?

Wees duidelijk over de positie van de aanbieder

Het komt regelmatig voor dat eigenaren die hun paard willen verkopen het paard bij een derde (denk aan een handelsstal) plaatsen met de opdracht om het paard te verkopen. Voor de eigenaar is het belangrijk dat hij met de derde goede afspraken maakt over o.a. de inspanningen die de derde moet verrichten om het paard te verkopen en de beloning van de derde. Gaat de derde het paard trainen zolang het bij hem op stal staat? Ontvangt de derde commissie zodra het paard wordt verkocht? Zo ja, hoe hoog is deze commissie dan? Wat als het paard niet wordt verkocht? Moet de eigenaar dan een vergoeding aan de commissionair betalen voor de gemaakte stallings-, verzorgings- en trainingskosten? Het verdient natuurlijk de voorkeur als deze afspraken op papier worden gezet, want dat maakt bewijs achteraf makkelijker. Maar schriftelijke vastlegging van de afspraken is niet vereist voor de geldigheid van de afspraken.

Voor de commissionair is van belang dat hij tijdens het verkooptraject richting potentiele kopers duidelijk is over zijn positie als tussenpersoon. Als hij daar namelijk onduidelijkheid over laat bestaan dan kan het zomaar eens zijn dat hij als verkoper wordt aangemerkt en aansprakelijk is als er zich problemen voordoen met het paard bij de koper.

Let op welke mededelingen worden gedaan over de eigenschappen van het paard

Een verkoper wil zijn paard natuurlijk graag verkopen en zal daarom gauw geneigd zijn om zijn paard aan te prijzen bij een potentiele koper. Daar is ook niets mis mee, zolang de verkoper niet van de feiten afwijkt en zich beperkt tot de ervaringen die hij heeft met het paard tot zover.

De mededelingen die een verkoper doet over de eigenschappen en kwaliteiten van het paard vormen bij een potentiele koper een verwachtingspatroon over het paard. Als na de verkoop blijkt dat het paard niet over de eigenschappen of kwaliteiten blijkt te beschikken die door de verkoper zijn medegedeeld aan de koper, kan dat een non-conformiteit opleveren en tot gevolg hebben dat de verkoper het paard moet terugnemen en de koopsom moet terugbetalen.

Een verkoper doet er dus goed aan om richting een potentiele koper zijn mededelingen over de eigenschappen en kwaliteiten van het paard te beperken tot dat wat de verkoper (uit eigen ervaring) tot dusver bekend is over het paard. Geef geen garanties voor de toekomst! Immers, hoe het paard zich bij de nieuwe eigenaar zal gaan gedragen en ontwikkelen kan niemand voorspellen.

Wees open over de gezondheid van het paard

Misschien een open deur, maar een verkoper doet er verstandig aan om een potentiele koper te vertellen wat hij weet over de gezondheid van het paard. Als de verkoper oude rapporten of röntgenfoto’s heeft, geef daarvan dan een kopie aan de koper. Dan is het vervolgens aan de koper of hij iets doet met deze stukken. Oude informatie geeft natuurlijk niet de status van het paard per vandaag weer. Maak dat ook duidelijk aan de koper. Geef de koper dan ook de ruimte om het paard aan die onderzoeken te onderwerpen die de koper nodig acht. Laat de koper kiezen welke dierenarts het paard zal onderzoeken én laat de koper ook de opdracht geven aan de dierenarts. Mocht onverhoopt later blijken dat de dierenarts iets heeft gemist of een andere beoordelingsfout heeft gemaakt, dan maakt het feit dat de koper de dierenarts heeft uitgekozen en opdracht heeft gegeven aan deze dierenarts het makkelijker voor de verkoper om de gevolgen van de fout te laten rusten bij de koper.

Tot slot

Voorstaande tips zijn enkele details waar een verkoper rekening mee kan houden als hij zijn paard te koop aanbiedt. Als de verkoper deze tips toepast, wordt de kans op problemen aanzienlijk kleiner.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met mij.

Britt Loeffen

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.