Verzet tegen Coronaboete

09-05-2020

Jongere: ga in verzet tegen Coronaboete

Sinds de dag dat het kabinet besloot om boetes in te voeren zijn veel jongeren op de bon geslingerd wegens het niet naleven van 1,5 meter afstand. Alleen in Nijmegen al zijn van 23 maart tot en met Koningsdag 348 boetes uitgedeeld. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een boete van 95 euro, meerderjarigen krijgen een boete van 390 opgelegd.

Strafbeschikking

De boete is feitelijk een OM-strafbeschikking. De officier van justitie heeft de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen wegens het overtreden van de noodmaatregelen die met betrekking tot het Coronavirus door de Veiligheidsregio’s zijn uitgevaardigd. Politie, marechaussee en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) zijn aangewezen om die noodverordening te handhaven.

Uit de verhalen die uit de pers naar voren komen blijkt dat de Coronaregels door jongeren meestal niet bewust overtreden worden. Er is onduidelijkheid over wat nu precies wel en niet mag. Verder blijkt uit diverse publicaties dat gemeenten heel verschillend met de handhaving van de regels omgaan. Zo worden in diverse steden in Gelderland flink beboet terwijl in Doetinchem alleen maar waarschuwingenzijn uitgedeeld zo blijkt uit een artikel in De Gelderlander van 9 mei 2020.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wat mensen vaak niet weten is dat de strafbeschikking nog een vervelend staartje kan hebben. Strafbeschikkingen met een boete boeven de 100 euro worden als justitiële gegevens aangemerkt. Bij de beoordeling van een verzoek om afgifte van een verklaring omtrent gedrag, kan de strafbeschikking betrokken worden. Of dat zal leiden tot weigering van de afgifte van de VOG hangt onder andere af van het doel waarvoor de VOG wordt gevraagd. Bij voorbaat is niet uit te sluiten dat de strafbeschikking in verband met het overtreden van de Coronaregels (mede) aan een weigering tot afgifte van een VOG ten grondslag wordt gelegd die bijvoorbeeld voor een nieuwe baan of het volgen van een stage vereist wordt. Dat is voor de betrokkene heel zuur.

Verzet

Tegen de strafbeschikking kan verzet worden aangetekend. Dat moet binnen 14 dagen gebeuren. De officier van justitie zal dan bepalen of hij de strafbeschikking al dan niet zal handhaven. Blijft hij bij zijn mening dat de boete rechtmatig is opgelegd dan zal hij de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal, geheel op eigen merites, de ten laste gelegde overtreding beoordelen en zal bij het bepalen van de straf veel meer rekening houden de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. Anders dan de officier van justitie kan de rechter de boete geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen en hij kan de boete beperken tot 100 euro zodat de jongere later geen problemen krijgt bij het aanvragen van een VOG.

Het advies aan de jongeren aan wie een strafbeschikking is opgelegd wegens het overtreden van de Coronaregels: Ga in verzet.

Frank Janzing

« Terug