WAB: Informatieplicht

03-12-2019

In een aantal blogs ga ik in op de verschillende wijzigingen in de WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze blog gaat over de Informatieplicht.

Informatieplicht werkgever

In wet staat wat een werkgever schriftelijk aan een werknemer moet mededelen. Hieronder valt:

 1. Naam en woonplaats partijen
 2. Standplaats
 3. Functie
 4. Tijdstip indiensttreding
 5. Duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd
 6. Aantal vakantiedagen
 7. Duur opzegtermijn
 8. Loon en termijn van uitbetaling
 9. Gebruikelijke arbeidsduur per dag/week
 10. Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling
 11. Voorwaarden werken in het buitenland
 12. Cao
 13. Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is.

Deze gegevens kunnen worden vermeld in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Als deze informatie al in een cao staat, dan kan de werkgever ook volstaan met een verwijzing naar die cao.

Als een werkgever weigert de opgave te verstrekken of daarin onjuiste mededelingen opneemt, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit financiële verplichtingen de werknemer op basis van de verkregen informatie is aangegaan.

Aanvullende informatie

De informatieplicht wordt aangevuld met de volgende gegevens:

 • bij 12, of de toepasselijke arbeidsvoorwaarden op grond van de Waadi
 • bij 13, of de arbeidsovereenkomst een payrollovereenkomst is
 • Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan
 • Of sprake is van een oproepovereenkomst

De laatste twee punten moeten op de loonstrook worden vermeld om, al dan niet, de lage WW-premie te kunnen toepassen. Het idee is dat de werknemer en UWV het gemakkelijker kunnen controleren als het op de loonstrook staat vermeld.

Tot slot

Ik raad u aan om te controleren of u aan uw informatieplicht voldoet en, indien nodig, uw standaard arbeidsovereenkomst en loonstrook aan te passen.

Neemt u gerust contact met mij op als u vragen heeft.

Linda Jacobs

« Terug