WAB: Ketenregeling

20-11-2019

In een aantal blogs ga ik in op de verschillende wijzigingen in de WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze blog gaat over de Ketenregeling.

Terug naar drie

Vroeger (dat klinkt oud…) kon een werkgever onder de ketenregeling gedurende drie jaar, drie contracten voor bepaalde tijd aangaan. Na een tussenpoos van drie maanden, kon de keten opnieuw worden gestart.

Met invoering van de WWZ, per 1 januari 2015, werd deze ketenbepaling veranderd. De maximale duur werd verkort naar 2 jaren en de tussenpoos werd verlengd naar 6 maanden: 3 x 2 x 6
Deze wijziging was bedoeld om flexkrachten eerder zekerheid te geven, maar die zekerheid kwam met name door een eerder einde van de contracten. Na 2 jaar stonden veel flexkrachten op straat.

De vorige wijziging wordt nu deels ongedaan gemaakt. Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om (aansluitend) drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd aan te gaan. Na een tussenpoos van zes maanden, zou de keten opnieuw kunnen starten, dus 3 x 3 x 6.

Opvolgend werkgeverschap

De ketenregeling geldt ook bij opvolgend werkgeverschap. Opvolgend werkgeverschap houdt in dat de werknemer bij een andere werkgever dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht. Een typisch voorbeeld van opvolgend werkgeverschap is de inlener, die de uitzendkracht rechtstreeks in dienst neemt.

Als sprake is van opvolgend werkgeverschap, loopt de keten van arbeidsovereenkomsten door en mogen de ‘oude’ arbeidsovereenkomsten dus meegeteld worden. Dit betekent dat deze ‘oude’ arbeidsovereenkomsten ook meetellen voor de opzegtermijn en de transitievergoeding.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de ketenregeling.

  1. Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tellen niet mee voor de ketenbepaling. Het maakt daarbij niet uit wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan of geëindigd.
  2. De ketenbepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten met werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken, de bijbaantjes;
  3. Voor invalkrachten in het primair onderwijs is geregeld dat de ketenregeling niet van toepassing is, als dat gaat om de vervanging van zieke collega’s.
    Dit is nu bij cao geregeld, maar wordt dus wettelijk vastgelegd.

Geen overgangsregeling

Voor de wijziging van de ketenregeling geldt geen overgangsregeling. Dat betekent dat de wetswijziging direct van toepassing is. Een arbeidsovereenkomst die is gesloten voor inwerkingtreding van de WAB, maar ná de inwerkingtreding de totale duur van twee jaar overschrijdt (maar niet die van drie jaar) blijft dan ook een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Let op: als de werknemer vóór 1 januari 2020 twee jaar in dienst is (dus de tweejaarstermijn van de huidige wet verstrijkt in 2019), dan geldt het contract wel voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld:

  1. Eerste contract voor 12 maanden, van 1 november 2017 tot 1 november 2018;
  2. Tweede contract voor 12 maanden van 1 november 2018 tot 1 november 2019;
  3. Derde contract voor 12 maanden van 1 november 2019 tot 1 november 2020.

In dit geval is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan, omdat de termijn van twee jaar vóór 1 januari 2020 is verstreken. Daarop is de huidige ketenregeling van toepassing. Het 3e contract wordt per 1 november 2019 een contract voor onbepaalde tijd.

Tot slot

Wilt u een werknemer een contract voor bepaalde tijd aanbieden, houdt dan goed in het gaten wanneer u het contract sluit en voor welke duur het geldt. Een misrekening kan leiden tot een contract voor onbepaalde tijd.

Linda Jacobs

« Terug