Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » 3 tips over de termijnen bij een last onder dwangsom

3 tips over de termijnen bij een last onder dwangsom

Als aan u een last onder dwangsom wordt opgelegd, zijn daar termijnen aan verbonden. Allereerst is daar de bezwaartermijn: u moet binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Maar ook is er een zogenoemde begunstigingstermijn aan het besluit verbonden. U moet binnen een bepaalde tijd een bepaalde actie uitvoeren (of juist niet meer uitvoeren), anders verbeurt u een dwangsom. Dit kan voor een hoop stress zorgen: er zit veel tijdsdruk achter deze termijnen. Als u niet aan deze termijnen voldoet kan dat grote gevolgen voor u hebben. In deze blog leg ik uit wat de termijnen inhouden en wat u tegen deze termijnen kunt doen.

Bezwaartermijn bij last onder dwangsom

U moet binnen zes weken na verzending van het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom bezwaar maken. Doet u dat niet, dan is het besluit ‘onherroepelijk’. Dit betekent dat vast staat dat het besluit juist is genomen, wat de inhoud van het besluit ook is.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u afwijken van deze termijn. Dit komt eigenlijk alleen voor als de gemeente aantoonbaar een fout maakt met de verzending van de brief. Zelfs als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, dient u zich te houden aan deze termijn. De rechter meent dat u dan iemand anders bezwaar voor u moet laten maken.

Wat kunt u dan doen om de termijn toch nog wat op te rekken? U kunt een voorlopig bezwaar indienen. Dit noemen we in juridische termen ook wel een pro forma bezwaar. Hierin geeft u aan dat u het niet eens bent met het besluit en geeft u aan dat u om extra tijd vraagt om de gronden van bezwaar aan te vullen. Door de regeling in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht geeft het bestuursorgaan u dan een redelijke termijn om de gronden aan te vullen. Deze redelijke termijn is vaak 4 weken. Op die manier heeft u meer lucht om aan de gronden te voldoen.

Begunstigingstermijn

Daarnaast is er altijd een zogenoemde begunstigingstermijn aan de last verbonden. U dient binnen een bepaalde termijn iets te doen (of juist niet meer te doen), anders moet u een dwangsom betalen. Hoe langer de overtreding doorgaat, hoe hoger vaak de dwangsom is.

Als u bezwaar maakt tegen de last onder dwangsom, schort dat niet de werking van de last op. Met andere woorden: de termijn blijft gewoon doorlopen. Zo lang er geen (voor u) positief besluit op bezwaar is, kunt u gewoon een dwangsom verbeuren.

U moet er rekening mee houden dat de bezwaarprocedure nog 3 maanden kan duren nadat u uw bezwaarschrift indient. Vaak is het zo dat de beslissing op bezwaar pas komt nadat de ‘begunstigingstermijn’ verloopt. U loopt dan dus risico dat u een dwangsom verbeurt. Zeker als het bezwaar vervolgens negatief uitpakt kan dat grote gevolgen hebben.

Hoe kunt u voorkomen dat u gedurende de bezwaarprocedure al dwangsommen verbeurt? U kunt aan het bestuursorgaan verzoeken of ze de begunstigingstermijn opschorten tot nadat op bezwaar is beslist. Dit is geen verplichting voor het bestuursorgaan.

Daarnaast kunt u een spoedprocedure starten bij de bestuursrechter. We noemen dit ook wel een voorlopige voorziening. U vraagt dan aan de rechter om het besluit te schorsen. Met andere woorden: dat u géén dwangsommen verbeurt voordat er een besluit op bezwaar is.

Een rechter kijkt in zo’n spoedprocedure of uw bezwaar kans van slagen heeft. En welk belang zwaarder weegt: uw belang om geen dwangsom te verbeuren of het belang van de handhaving.

Overigens: als de rechter u in de spoedprocedure gelijk geeft, betekent dat niet dat u het bestuursorgaan in bezwaar zich aan hier moet houden. Zij kunnen nog altijd beslissen dat de dwangsom terecht aan u is opgelegd.

Drie tips

Tot slot, drie tips voor wanneer u te maken krijgt met een last onder dwangsom:

  1. Zorg dat u altijd binnen de termijn bezwaar maakt, dien zo nodig een pro forma bezwaar in;
  2. Ga met het bestuursorgaan in overleg of zij bereid zijn de begunstigingstermijn op te schorten totdat er op bezwaar is beslist;
  3. Mocht dat niet lukken, verzoek de rechter dan om een voorlopige voorziening. Wees er van bewust dat het indienen van bezwaar de begunstigingstermijn niet opschort.

Neemt u bij vragen vooral gerust met ons op via het contactformulier aan de zijkant, of via 088 410 44 11!

Robin Link 

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.