Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Duurzame zekerheid

Duurzame zekerheid.

Ondernemingen en organisaties worden steeds meer verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarbij oog te hebben voor de hele waardeketen. Grote ondernemingen moeten al verantwoording afleggen als het gaat om hun beleid ten opzichte van het milieu, de maatschappij en hoe zij hun onderneming besturen (ESG). Ook het MKB krijgt hier intensief mee te maken.

ALEX advocaten.

In die snel veranderende wereld leven en werken wij: ALEX advocaten.
Vanuit onze plek onder de zon, Wijchen, werken wij voor ondernemingen en organisaties die te maken krijgen met de juridische consequenties van de Green Deal. Wij helpen ondernemingen en organisaties die uit eigen beweging of omdat regelgeving daartoe dwingt duurzaamheid willen verankeren in hun visie, missie en de uitvoering daarvan.

ALEX advocaten - tijdschrijf-manifest-alex-advocaten-1

Lees hier ons manifest

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.

Zorg over de toekomst.

Een van de belangrijkste componenten die zorgen voor veranderingen is de zorg over de toekomst van onze planeet. Deze zorgen bestaan al langer, maar worden inmiddels breed gedeeld. In 2015 werd in Parijs door de Verenigde Naties (VN) het klimaatakkoord ondertekend. In datzelfde jaar werden eveneens in VN verband de Sustainable Development Goals vastgesteld. De Europese Unie heeft ter uitvoering van het Parijs-akkoord in 2019 het Europese Green Deal programma vastgesteld met als doel klimaatneutraal te zijn in 2050. In 2021 kwam daar “Fit for 55” bij, een pakket maatregelen om 55% emissiereductie te bereiken in 2030. Eind 2022 is ook het VN Biodiversiteitsverdrag vastgesteld met natuurherstelambities voor 2050 en tussendoelen voor 2030. De internationale politiek zet belangrijke stappen om met wetgeving de opwarming van de aarde en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. De complexiteit daarvan, is een gegeven.

Niet langer vrijblijvend.

Steeds meer ondernemingen en organisaties komen wereldwijd in beweging. Zij verankeren duurzaamheidsdoelen in hun missie en visie. Zij zijn intrinsiek gedreven om een duurzaam opererende onderneming of organisatie te zijn, of worden daartoe verplicht door Europese en nationale regelgeving. Duurzaamheidsdoelen hebben niet alleen betrekking op klimaat en biodiversiteit. Zij hebben ook betrekking op mensenrechten. Het klassieke People – Planet – Profit was vrijblijvend. Net als internationale principes van ‘soft law’. Dit is niet langer het geval bij het actuele en meer specifieke “Corporate Social Responsability” en “Corporate Sustainable Due Dilligence”.

Statement.

Duurzame ondernemingen en organisaties hebben een winstoogmerk dat in balans is met het belang van de planeet, de mensen en de ecosystemen. Juist daar kan ALEX advocaten waarde toevoegen.