Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Kernwaarden

Kernwaarden.

1. Betrokken.

Wij zijn sterk en oprecht gemotiveerd om vanuit onze rol, hoe relatief ook globaal gezien, een bijdrage te leveren aan een economie en samenleving die duurzaam is. Onze opdrachtgevers voelen en ervaren onze drive. Vanuit onze betrokkenheid beschouwen we de uitdagingen van onze opdrachtgevers als ónze uitdagingen. Wij zijn er voor hen.

2. Dynamiek.

Dynamiek betekent voor ons: met energie het hobbelige pad naar de duurzame economie voor onze opdrachtgevers begaanbaar maken. We vertalen de ontwikkelingen op het gebied van duurzame wet- en regelgeving die op ondernemingen af komen naar de praktijk. Bij toepassing daarvan verdiepen we ons in de bijbehorende technische oplossingen of natuurlijke processen. We hebben oog voor het draagvlak, productiemethoden en marktomstandigheden waarbinnen het probleem moet worden opgelost.

3. Meesterschap.

Wij maken binnen het team tijd vrij voor onderwijs en scholing om het recht dat samenhangt met duurzaamheid goed in de vingers te krijgen en te houden. Als we kennis niet in huis hebben, vervullen we een rol in de verwijzing. Het verbreden en verdiepen van onze kennis staat continu op de agenda. We willen vanuit ons meesterschap ontwikkelingen vóór zijn en onze opdrachtgevers behoeden voor valkuilen en verassingen.

4. Toegankelijk.

Het recht staat niet bekend om de toegankelijkheid en eenvoudige begrijpelijkheid. Dit geldt zeker voor het recht dat betrekking heeft op duurzaamheid. We maken het recht en de impact daarvan voor onze opdrachtgevers begrijpelijk en proberen op een pragmatische manier belemmeringen op de weg naar hun bijdrage aan de duurzame economie weg te nemen in plaats van ze op te werpen.

5. Slagvaardig.

ALEX advocaten wil vanuit haar domein een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die zich bij onze opdrachtgevers voltrekken. Wij zijn een positieve en slagvaardige partner voor onze opdrachtgevers. Niet afwachtend, maar alert. Niet somber, maar vastbesloten en kordaat.