Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Over Alex » Visie en Missie

Visie en Missie.

Onze visie.

De Green Deal heeft als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het omvat een programma van maatregelen en beleidslijnen om de overgang naar een duurzame en groene economie te stimuleren en te realiseren. Naast de diverse positieve programmaonderdelen op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid, zijn er serieuze juridische implicaties. Zo zullen er strengere normen en voorschriften worden ingevoerd met betrekking tot emissiereductie, energie-efficiëntie, circulaire economie en andere milieuvraagstukken. De Green Deal gaat onze toekomst meer dan ooit bepalen. Voor 2030 is het tussendoel bepaald van 55% emissiereductie (“Fit for 55”).

Gezien alle ontwikkelingen en maatregelen die voortkomen uit de Green Deal en andere regelgeving gericht op duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen, verwachten wij dat steeds meer ondernemingen en organisaties bij de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen hulp nodig hebben. Wet- en regelgeving kan vooruitlopen op wat nu nog de gangbare praktijk is of achterlopen op de behoefte van duurzame koplopers. Het is onze verwachting dat in de periode tot 2030 deze toename van hulpvragen heel sterk zal zijn. Deze periode zien we als een transitiefase (“interbellum”) waarin koplopers en pioniers de weg plaveien voor de massasprint van ondernemingen en organisaties die niet willen achterblijven in de oude economie.

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact met ons op.

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.

Onze Missie.

We zien het als onze verantwoordelijkheid en ook als een prachtige kans om een bijdrage te leveren aan uitdagingen waarmee ondernemingen en organisaties zich geconfronteerd zien op het pad naar een duurzame economie en een duurzame samenleving. ALEX advocaten wil deel zijn van de oplossing. Onze rol is daarbij gebaseerd op het recht. Wij helpen ondernemingen en organisaties die willen verduurzamen het recht effectief te benutten en juridische obstakels weg te nemen.

Onze diensten.

ALEX advocaten - icoon-energie-en-omgeving-windmolen

Energie &
Omgeving.


ALEX advocaten - Vastgoed-en-bouw-icon

Vastgoed &
Ontwikkelen.


ALEX advocaten - icoon-contracten-aansprakelijkheid

Contracten & Ondernemen.


ALEX advocaten - Overheid-en-sancties-icon

Straffen &
Sancties.