Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Algemene voorwaarden op achterkant facturen niet van toepassing

Algemene voorwaarden op achterkant facturen niet van toepassing

In eerder blogs heeft Kelly Weijdt het belang van een goede set algemene voorwaarden al aangekaart. Vaak staan deze voorwaarden op de achterkant van bijvoorbeeld facturen of afleverbonnen en wordt gedacht dat dit voldoende is om ze van toepassing te laten zijn tussen partijen. Dat is echter niet het geval!

Achterkant facturen of afleverbonnen

Algemene voorwaarden zijn alleen dan van toepassing als partijen dat met zoveel woorden hebben afgesproken. Dit betekent dat de ene partij zijn algemene voorwaarden van toepassing moet verklaren en de andere partij dat moet aanvaarden.

Aan deze aanvaarding schort het wanneer algemene voorwaarden enkel op de achterkant van facturen of afleverbonnen zijn vermeld. Dan worden de algemene voorwaarden immers eenzijdig opgelegd door de ene partij zonder dat de andere partij deze voorwaarden heeft aanvaard. De aanvaarding van de algemene voorwaarden ontbreekt dus en dat betekent dat de algemene voorwaarden in beginsel niet van toepassing zijn.

In deze blog leest u enkele simpele regels over het op juiste wijze toepassen van algemene voorwaarden.

Bestendige handelsrelatie

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zijn de algemene voorwaarden op de achterkant van facturen of afleverbonnen voldoende om de voorwaarden van kracht te laten zijn tussen partijen.

Kort en goed is dat het geval als er sprake is van een bestendige handelsrelatie: als partijen vaker zaken met elkaar doen, het tijdsverloop tussen de verschillende transacties relatief kort is, het gebruik van algemene voorwaarden in de branche gebruikelijk is, partijen bedrijfsmatig handelen, etc. Partijen worden dan geacht te weten wat zij van elkaar kunnen verwachten en waar zij rekening mee moeten houden.

Een voorbeeld is een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De partijen in die zaak waren professionele ondernemers en deden al geruime tijd en op zeer regelmatige basis zaken met elkaar. Op iedere factuur van de ene partij werd naar de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden verwezen, waartegen nooit is geprotesteerd. De rechter neemt aan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Dit is echter een uitzondering. Hoofdregel blijft dat vermelding van de algemene voorwaarden op de achterkant van facturen en afleverbonnen niet genoeg is om deze van toepassing te laten zijn. Wees daar dus voorzichtig mee.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Of gebruikt u al algemene voorwaarden en weet u niet of deze nog aan de wettelijke eisen voldoen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.