Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » De risico’s van beslag

De risico’s van beslag

Het leggen van beslag is een veelgebruikt middel in een juridische strijd, maar niet zonder risico’s! Als de vorderingen van degene die beslag legt namelijk worden afgewezen door de rechter, dan is diegene aansprakelijk voor de schade die zijn wederpartij heeft geleden door het beslag.

Veel partijen die een vordering hebben, willen de juridische strijd beginnen met het leggen van beslag. Dat kan bijvoorbeeld op banktegoeden die de wederpartij aanhoudt of op onroerend goed. Men beschouwt het beslag als een daadkrachtig middel, wat een zekere mate van overtuiging en agressie uitstraalt. Over het algemeen is het leggen van beslag een laagdrempelige exercitie in het Nederlandse rechtssysteem, maar niet zonder risico’s!

Verschillende soorten beslag

We kennen in Nederland het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Het conservatoir beslag is een bewarend beslag dat wordt gelegd voorafgaand aan of tijdens een juridische procedure ter behoud van verhaalsmogelijkheden. Een executoriaal beslag vindt plaats na een juridische procedure. Een partij die in het gelijk is gesteld door de rechtbank, kan door middel van een executoriaal beslag halen waar hij recht op heeft bij de wederpartij. Aan beide beslagen kleven risico’s.

Onrechtmatige daad bij beslag

Wanneer een partij beslag legt en de rechtbank deze partij later geheel in het ongelijk stelt, dan kwalificeert het beslag (achteraf) als een onrechtmatige daad jegens de andere partij. Het beslag blijkt dan immers ten onrechte te zijn gelegd.

Met deze onrechtmatige daad, heeft degene die door het beslag is getroffen recht op vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van het beslag. Vaak is er geen schade, dus gaat de beslaglegger vrijuit. Er zijn echter situaties waarbij er wel degelijk schade is geleden door het beslag. Met name voor ondernemers, waarbij geld of goederen worden ‘bevroren’, kan een beslag een beperking zijn voor de voortgang van de onderneming. Schade die daaruit voortvloeit kan worden verhaald op de beslaglegger.

Dus, voor diegene die het plan hebben om ter bewaring van hun vorderingen beslag te laten leggen lastens hun wederpartij, is het raadzaam om de risico’s die daarmee gepaard in kaart te brengen. Het risico op schadevergoeding wanneer je in het ongelijk wordt gesteld, hangt je immers boven het hoofd.

Twijfelt u over het leggen van beslag, of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op via 088 410 44 11 of via het contactformulier aan de zijkant van deze pagina. We helpen u graag.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.