Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Handelsnaamrecht in een notendop

Handelsnaamrecht in een notendop

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Op het moment dat je een onderneming start, kies je een handelsnaam. Deze naam mag beschrijvend zijn, maar niet verwarrend of misleidend en mag bovendien niet in strijd zijn met bestaande handelsnamen of merken.

De handelsnaam moet onderscheiden worden van de merknaam. Zo onderscheidt een handelsnaam de onderneming, terwijl een merk producten van een onderneming onderscheidt. Daarnaast ontstaat een handelsnaamrecht door de handelsnaam stelselmatig en duurzaam te gebruiken, een merk moet geregistreerd worden. Tot slot beperkt de bescherming van een handelsnaam zich tot het afzetgebied waarin een handelsnaam wordt gebruikt. De bescherming van een merk geldt in beginsel voor het gebied waarvoor het merk is geregistreerd.

De handelsnaam en de merknaam kunnen hetzelfde zijn, zoals bijvoorbeeld bij Philips het geval is. Unilever heeft daarentegen verschillende merken, zoals Lipton en Iglo. Zo is het dus mogelijk een andere handelsnamen te gebruiken voor verschillende bedrijfsactiviteiten. Als één van de merken negatief in de publiciteit komt, dan wordt dit niet direct aan de onderneming gelinkt. Het is dus een strategische keuze om de handelsnaam en het merk hetzelfde te laten zijn of juist niet.

Handelsnaambescherming

Wil je bescherming voor jouw handelsnaam, dan moet je die aantoonbaar gebruiken, bijvoorbeeld op je briefpapier of website. De handelsnaam dient op een dusdanige manier gebruikt te worden dat het publiek er kennis van kan nemen. Zo lang jouw onderneming actief is onder die handelsnaam, kan je een beroep doen op de handelsnaambescherming die de wet biedt.

Om de bescherming te genieten die de Handelsnaamwet biedt, is het niet vereist de handelsnaam in het handelsregister in te schrijven. Een handelsnaam is geldig, zolang deze aantoonbaar wordt gebruikt. Als hij niet meer wordt gebruikt, komt het recht op de handelsnaam te vervallen.

Wanneer twee handelsnamen dermate op elkaar lijken, dat het publiek kán denken dat sprake is van dezelfde eigenaar, dan kan er sprake zijn van verwarringsgevaar. Als je een handelsnaam hebt, mag een ander in dezelfde branche niet dezelfde of sterk gelijkende naam gebruiken. Dit kan er immers toe leiden dat potentiële klanten jouw onderneming verwarren met die van de concurrent en je omzet misloopt. Als sprake is van een andere branche of partijen in een ander geografisch gebied handel drijven, dan is de kans op verwarring onder potentiële klanten kleiner.

Heb je een website en bied je je diensten in theorie in het hele land aan, dan betekent dit niet automatisch dat je ook landelijke bescherming voor je handelsnaam geniet. Als je klanten voornamelijk uit de regio komen waar jouw bedrijf is gevestigd, dan is je handelsnaam in dat gebied beschermd.

Het registreren van een handelsnaam is niet verplicht. Toch is het wel aan te raden, zodat je aan kan tonen dat jouw onderneming op een bepaalde datum al onder die naam werd gedreven.

Een oudere handelsnaam tegenover een jonger merk

Niet alleen een handelsnaam, maar ook een merknaam kan inbreuk maken op je handelsnaam. De houder van een oudere handelsnaam die wil opkomen tegen het gebruik van een jonger merk, dient het gevaar op verwarring bij de consument te bewijzen.

Indien het jongere merk is ingeschreven en de oudere handelsnaam niet, dan kan de houder van de oudere handelsnaam toch de nietigheid van de inschrijving van het jongere merk inroepen wegens het deponeren van het merk te kwader trouw.[1] Op grond van de wet[2] en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie[3] moet de houder van de oudere handelsnaam dan wel kunnen aantonen dat de merkhouder de oudere handelsnaam kende of behoorde te kennen op het moment van deponeren.

Inbreuk op jouw handelsnaam?

Indien er verwarring met een handelsnaam valt te duchten, kan de onderneming met het oudste handelsnaamrecht eisen dat het gebruik van de inbreukmakende naam wordt gestaakt. Tevens kan wijziging van de handelsnaam worden gevorderd, alsmede een schadevergoeding wegens winstderving.

Heb je vragen over het gebruik en de inschrijving van een handelsnaam of een merknaam of is er mogelijk sprake van inbreuk, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Nadia van Kuppeveld

[1] Zie artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

[2] Zie artikel 51 lid 1 sub b van de Europese Verordening inzake het Gemeenschapsrecht.

[3] HvJ EU 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361.

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.