Contactgegevens
Telefoon: +31 88 4104411
E-mail: info@alexadvocaten.nl
Adres: Spoorstraat 43, 6602 AW Wijchen

Home » Het i-DEPOT

Het i-DEPOT

Een idee an sich is niet te beschermen. De uitwerking hiervan kan echter wel worden beschermd, bijvoorbeeld via het auteursrecht of het modelrecht. Kun je dan helemaal niet voorkomen dat iemand met jouw idee aan de haal gaat? Dat kan wel, je moet dan wel kunnen bewijzen dat het idee van jou afkomstig is. Met een i-DEPOT kun je snel en eenvoudig vastleggen dat je een product, dienst, proces of bedrijf hebt ontwikkeld. In deze blog leg ik uit wat een i-DEPOT is en wat ik als advocaat voor je kan betekenen binnen dit onderwerp.

Waarom een i-DEPOT?

Je kunt een i-DEPOT voor verschillende doelen gebruiken en voor verschillende intellectuele eigendomsrechten. Het i-DEPOT kan dienen als bewijsmiddel in een conflict, waarmee kan worden bewezen dat jij een specifiek idee of concept al eerder had dan de ander. Maar let op: het i-DEPOT biedt een bepaalde zekerheid, maar creëert geen zelfstandig intellectueel eigendomsrecht. Het is dan ook geen vervangend recht voor een bestaand intellectueel eigendomsrecht, zoals een auteursrecht of modelrecht.

Een i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel dat je een datumstempel geeft. In een i-DEPOT leg je vast op welk moment je je idee hebt bedacht of ontworpen. Een i-DEPOT blijft altijd geheim, tenzij je er zelf voor kiest om het gedeeltelijk of geheel openbaar te maken. Het i-DEPOT kan worden benut voor ideeën, bedrijfsgeheimen & know how, designs, muziek & media, software en innovatie.

Auteursrecht

Stel je hebt een idee voor bijvoorbeeld een marketingcampagne. Dit idee of concept op zich kun je niet beschermen. Als je het concreet uitwerkt, kan het in aanmerking komen voor auteursrechtsrechtelijke bescherming. Auteursrecht krijg je automatisch, als jouw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. Je hoeft het niet te registreren. Om voor auteursrechtbescherming in aanmerking te komen, moet het werk wel voldoende originaliteit en creativiteit bezitten. Dit betekent dat het werk zelf moet zijn bedacht door de maker en dat hierbij creatieve keuzes zijn gemaakt.

Als je auteursrecht hebt op een werk, dan ben jij degene die bepaalt of het werk openbaar gemaakt e/of verveelvoudigd mag worden. Als iemand dus met jouw uitgewerkte idee of concept aan de haal gaat dan maakt diegene mogelijk inbreuk op jouw auteursrecht en kun je hier tegen optreden. Omdat registratie niet is vereist om auteursrecht te verkrijgen, kan het lastig zijn om te bewijzen dat jij het idee als eerste hebt bedacht. Het is daarom aan te raden om jouw idee of concept te registreren in het i-DEPOT. Zo kun je bewijzen dat je de eerste was.

Modelrecht

De meeste ontwerpen, van schets tot definitief ontwerp, vallen onder het auteursrecht. Auteursrecht krijg je zoals gezegd automatisch, als jouw werk origineel is en het stempel van de maker draagt. Je hoeft het niet te registreren.

Anders dan het auteursrecht ontstaat het modelrecht niet automatisch. Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet je jouw model namelijk registeren. Met het modelrecht kun je je productontwerp beschermen. Je kunt je model of tekening vastleggen in een modelregistratie. Net als bij het auteursrecht is het belangrijk dat het ontwerp een nieuw en eigen karakter heeft. Dit betekent dus dat het niet te veel mag lijken op een ander ontwerp dat is ontworpen voordat jij jouw model hebt geregistreerd.

Voordat je je model hebt geregistreerd, is het raadzaam het ontwerp eerst vast te leggen in een i-DEPOT. Bijvoorbeeld in de fase dat je nog afspraken moet maken met een potentiële producent of financier. Hiermee heb je bewijs van het feit dat jij het ontwerp op een bepaalde datum in bezit had.

Geheimhouding

Het is van belang om je idee zoveel (en voor zover) mogelijk geheim te houden, vooral in het begin als je idee of concept nog niet in aanmerking komt voor bescherming op grond van het intellectuele eigendomsrecht.

Als je voor de uitwerking van jouw idee hulp nodig hebt van derden, maak dan afspraken over de geheimhouding. Deze afspraken kun je vastleggen in een geheimhoudingsverklaring (NDA). Daarin kun je vastleggen welke informatie geheim moet blijven. Ook kan je een boete koppelen aan het overtreden van deze geheimhoudingsafspraak.

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je een NDA op laten stellen? Neem dan gerust contact met mij op!

Nadia van Kuppeveld 

Contact opnemen

Naam
We reageren zo spoedig mogelijk, tijdens kantooruren.